For jobsøgende Karriereråd Skriv et CV

Skriv et CV

Dit CV er et af de vigtigste værktøjer, når du søger job, og er en beskrivelse af din viden og erfaringer. Her anfører du, hvilke perioder du har studeret, arbejdet eller udøvet anden aktivitet, der kan være af interesse. Dit CV skal være nemt overskueligt, kortfattet og maksimalt to sider langt. Det skal beskrive, hvad du har lavet, til forskel fra det personlige brev, som skal forklare, hvordan du er som person, og hvilke mål, styrker og ambitioner du har, samt, hvorfor du vil passe godt til stillingen.

Opbygningen 

Der findes flere forskellige typer CV. Det mest almindelige er et med en kronologisk struktur, som viser dine erfaringer i den rækkefølge, de indtraf, med dine seneste erfaringer først.

Indhold 

Dit CV skal samle dine uddannelser, erfaringer og færdigheder og give et tydeligt billede at dig og din baggrund. Dit CV skal fungere som markedsføring og vække interesse, så rekrutteringsmedarbejderne vil ønske at vide mere om dig. Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og fødselsdag skal findes på samtlige sider. 

 • Faglige erfaringer/arbejdslivserfaringer
  Virksomhedsnavn, årstal og arbejdstitel skal være lette at finde, og arbejdsoplysningerne skal være enkelt beskrevet. Oplys de jobs du har haft, hvilken type af stilling du havde, hvem arbejdsgiveren var samt hvilket sted du arbejdede. Fremhæv gerne den arbejdslivserfaring, som er relevant for den aktuelle stilling, så kan arbejdsgiveren lettere se, hvad du kan tilføre den stilling, du søger. Beskriv derefter hvilke arbejdsopgaver og hvilket ansvar du havde, hvad du lærte af arbejdet og hvilke egenskaber og færdigheder, som du udviklede. 
 • Uddannelser/kurser
  Skolens navn, hvilket program/kursus du læste og hvilken periode, du studerede, skal være nemt at finde og tydeligt fremgå af dit CV. Hvis du ikke er færdig med din uddannelse, er det fint, hvis du oplyser dette, samt hvilken eksamen du planlægger at tage. 
 • Data - IT-kompetencer
  Oplys hvilke programmer du behersker, eksempelvis Office-pakken og Photoshop. Har du rigtig god viden om et program, er det godt at nævne hvilke(t). 
 • Sprogkundskaber
  Oplys de sprog du behersker, derefter niveau i tale og på skrift. At være flydende på et sprog indebærer, at du behersker det fuldstændigt i både tale og skrift inden for dit arbejdsområde. 
 • Øvrigt
  Har du anden viden og oplysninger, der kan være af interesse, så oplys dem her. Det kan fx være, hvis du har kørekort af forskellig slags, certifikat, militærtjeneste, foreningsarbejde, tillidshverv m.v. 
 • Bilag
  Hvis du medsender certifikater og karakterer, skal du medtage dit eksamensbevis, afgangsbevis fra gymnasiet og anbefalinger. Du kan sende en sammenfatning over de kurser, du hidtil har afsluttet, hvis du endnu ikke er færdig med din eksamen. Husk at du aldrig må sende dine originaler. 

 • Referencer
  Tænk over hvilke personer, der kan være passende som referencer, og kontakt dem derefter. Du ønsker jo givetvis, at disse personer skal give dig gode referencer, så spørg dem om, hvad de vil sige om dig. Eksempler på referencepersoner kan være tidligere chef eller kollega, lederen for eksamensopgaven eller en mentor eller træner. Du bør ikke oplyse en slægtning som reference. Oplys ikke dine referencer i dit CV, men skriv i stedet at referencer oplyses efter ønske, eller at du kan medbringe dem ved interviewet. 

Næste trin er at forsyne arbejdserfaringerne med konkrete eksempler. Det er lettest for læseren at forstå dine kompetencer, hvis du beskriver det, du arbejdede med, i form af virkelige situationer. 

At skrive et CV er en proces, som tager tid. Gentag gerne trinnene over flere gange, klø på og forbedrer dit CV kontinuerligt. Selv om det måske aldrig bliver helt færdigt, så vil det blive bedre og bedre. 

Lad os blive din døråbner til arbejdslivet eller til nye virksomheder og brancher. Registrer dit CV hos os og bliv en del af vores netværk. Med dit CV vedlagt kan du søge blandt alle vores ledige jobs i Sverige, Norge og Danmark! 

Held og lykke med din jobsøgning! 

StudentConsulting i tal

Talenter

+450 000

Bestiller

+17 000

Opgaveområder

206

Job det seneste år

20 185

Læs mere