Integritetspolicy Kunder/leverandører og samarbejdspartnere

Kunder/leverandører og samarbejdspartnere

Integritetspolitik for kunder og samarbejdspartnere

1. Indledning

Kunders og leverandørers/samarbejdspartneres integritet og sikkerhed angående personlige oplysninger er vigtig for os hos StudentConsulting. StudentConsulting er ansvarlig for, at alle personlige oplysninger behandles korrekt og i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning (GDPR). Denne integritetspolitik beskriver StudentConsultings behandling af personlige oplysninger for kunden og leverandører/samarbejdspartnere. Vi beder dig derfor om at læse integritetspolitikken grundigt, før du deler dine personlige oplysninger med os.

2. Oplysninger fra og om dig, som vi opbevarer og behandler

StudentConsulting gemmer og behandler kun personlige oplysninger, der er relevante for det formål, der er beskrevet i de separate vilkår for hver tjeneste og i denne integritetspolitik. De oplysninger, vi gemmer angående potentielle kunder, er: navn, e-mail, telefonnummer, arbejdssted, beskæftigelse/ansvarsområde, hvor vi fandt ud af/fik kendskab til, om I har et rekrutteringsbehov, samt bemærkninger angående forretningsmuligheder. Oplysninger, som vi lagrer om dig, der allerede er kunde hos StudentConsulting, er udover det ovennævnte: kandidatpræsentationer, aftaler og aftalevilkår, faktureringsoplysninger, arbejdsvagter, kundetilfredshed og oplysninger om opgaver og ordrer.

StudentConsulting opbevarer samt håndterer personlige oplysninger og andre følsomme oplysninger om dig på et sikkert sted. StudentConsulting har specifikke politikker og regler, som vi forholder os til ved behandling af personlige oplysninger, og disse regler gælder både internt og eksternt.

3.  Behandling af personlige oplysninger

Her hos StudentConsulting vil vi være åbne og transparente omkring, hvordan vores processer fungerer, samt hvilke oplysninger vi opbevarer. StudentConsultings håndtering af personlige oplysninger beskrives nedenfor i forhold til din relation til os.

3.1 Dine rettigheder

StudentConsulting overholder gældende regler og forordninger og vil oplyse dig om, at du som kunde eller leverandør/samarbejdspartner altid har ret til at få at vide, hvilke personlige oplysninger, du har registreret hos os, og som vi har lagret. Det gør du ved at bede om et gratis registeruddrag af de lagrede oplysninger fra StudentConsulting. Hvis du flere gange inden for samme år ønsker et uddrag, opkræver vi en administrativ afgift pr. forekomst. En anmodning om registerudtræk skal være underskrevet og sendes med post til StudentConsulting, Att.: Ekonomiavdelningen, Box 5832, 102 48 Stockholm. Du skal angive dit personnummer, samt til hvilken adresse eller e-mailadresse udtrækket skal sendes.

Du har også ret til at få dine oplysninger rettet samt opdateret, hvis det viser sig, at nogle oplysninger skulle være forkerte, eller hvis der er noget, du vil supplere med. Det gør du ved at sende e-mail til dpo@studentconsulting.com, hvori du beskriver, hvad du vil have opdateret, og hvilke oplysninger du mener er forkerte. Du har også ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage. Derimod kan StudentConsulting være nødt til at forsætte med at gemme visse oplysninger om dig, selvom du trækker dit samtykke tilbage, hvis det kræves af andre love og regler.

Ønsker du, at vi sletter og ikke længere opbevarer dine personlige oplysninger?
Du har ret til at anmode om, at dine personlige oplysninger slettes. Bemærk, at der kan være tilfælde, hvor StudentConsulting har pligt til at gemme dine oplysninger, eksempelvis personoplysninger, som vi behandler i henhold til gældende lov eller efter aftale med dig. I et sådan tilfælde vil vi udelukkende gemme dine oplysninger til dette formål og ikke anvende dem til andet. Kontakt StudentConsultings databeskyttelsesrepræsentant dpo@studentconsulting.com, så hjælper vi dig med din anmodning.

3.2 Formål med behandling af personlige oplysninger om kunder eller leverandører

Personlige oplysninger behandles udelukkende med de formål og hensigter, som er beskrevet i denne integritetspolitik. Hvis du vælger ikke at give os visse personlige oplysninger, kan det påvirke anvendelsen eller leveringen af tjenesten.

StudentConsulting behandler udelukkende personlige oplysninger i den udstrækning, at en sådan behandling er nødvendig for tjenesten og for tjenester, som leverandører/samarbejdspartnere stiller til rådighed for StudentConsulting, eller til andre formål, der fremgår nedenfor. Dette gælder også følsomme personoplysninger.

StudentConsulting behandler personlige oplysninger om dig som kunde eller leverandør for at:

  • Du skal kunne deltage i tjenesten eller få andre tjenester forbundet med StudentConsulting
  • Administrere vores relation til kunder og leverandører
  • Muliggøre fremtidige forretningsrelationer

3.2.1 Kunder

StudentConsulting kan komme til at behandle kontaktpersoners personlige oplysninger. Sådanne oplysninger udgøres blandt andet af navn, stilling, ansvarsområde samt kontaktoplysninger i tjenesten, f.eks. telefonnummer og e-mailadresse, men også øvrige oplysninger, der er nødvendige for levering og opfølgning af tjenesten samt til at muliggøre fremtidige forretningsrelationer.

3.2.2 Leverandører og samarbejdspartnere

StudentConsulting kan komme til at behandle kontaktpersoners og andre ansattes personlige oplysninger. Sådanne oplysninger udgøres blandt andet af de oplysninger, der er angivet under 3.2.1 Kunder, samt andre oplysninger, der er nødvendige for leveringen og opfølgningen på tjenesten, for at sikre god levering af tjenester samt for at muliggøre fremtidige forretningsrelationer.

3.2.3 Lagring af personlige oplysninger

Hvor længe en personlig oplysning gemmes, afhænger af, hvilken personlig oplysning det handler om samt formålet med behandlingen af den. StudentConsulting gemmer ikke personlige oplysninger i en længere periode, end hvad der er nødvendigt med hensyn til de formål, som de er indsamlet til, hvis der ikke foreskrives andet i lovgivningen.

De oplysninger, som kunder og leverandører/samarbejdspartnere har opgivet til personale hos StudentConsulting, bliver registreret i StudentConsultings forretningssystem efter godkendelse fra behørigt personale. Disse oplysninger bliver lagret, så længe der findes en løbende aftale mellem partnerne, og alternativt så længe som en potentiel kunde har behov for vores tjenester. StudentConsulting vil som hovedregel lagre personlige oplysninger, hvad angår:

  • Oplysninger om kunder og potentielle kunder, som lagres, så længe disse har eller kan have behov for vores tjenester.
  • Kunde- og leverandøraftaler samt oplysninger om forretningsbegivenheder, f.eks. oplysninger om tidsrapporter, deltagere, opgaver, løn, faktura, deklarationer, opgørelser i løbet af aftaleperioden og derefter i 5 år.

4. Sådan lagrer og overfører vi personlige oplysninger

StudentConsulting gemmer personlige oplysninger i overensstemmelse med denne integritetspolitik og gældende lovgivning. Der kan blive overført personlige oplysninger mellem virksomheder, som StudentConsulting benytter som leverandører/samarbejdspartnere. StudentConsulting har leverandører/samarbejdspartnere til f.eks. levering af personlighedstest, og derfor kan der blive overført personlige oplysninger til disse leverandører/samarbejdspartnere. Vi har naturligvis kontrolleret, at alle vores leverandører/samarbejdspartnere opfylder kravene i GDPR og øvrige love og regler omkring håndtering af personlige oplysninger. StudentConsulting har også underskrevet en persondatabehandleraftale med alle vores leverandører/samarbejdspartnere, som er tilpasset i henhold til gældende lovgivning, for at StudentConsulting skal kunne garantere et højt beskyttelsesniveau af dine personlige oplysninger.

StudentConsulting overfører generelt ikke personlige oplysninger til lande uden for EU/EØS. Men hvis StudentConsulting for eksempel har en tjeneste eller underleverandør i et land uden for EU/EØS, eller hvis det er nødvendigt for at udføre vores aftalte forpligtelser over for dig, kan der ske overførsel af personlige oplysninger uden for EU/EØS. Det kan også ske, selvom landet i henhold til EU-kommissionen ikke har passende beskyttelse af personlige oplysninger. StudentConsulting sørger altid for at underskrive persondatabehandleraftaler med sådanne underleverandører for at sikre et højt niveau af beskyttelse af dine personlige oplysninger i sådanne situationer og overholde EU/EØS-reglerne. Disse persondatabehandleraftaler regulerer underleverandørernes behandling af personlige oplysninger, og, når det er passende, overførsel af personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende EU/EØS-regler for beskyttelse af personlige oplysninger.

5. Beskyttelse og reduktion af personlige oplysninger

StudentConsulting har vedtaget passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod f.eks. manipulation, tab eller uautoriseret adgang. Vi tilpasser kontinuerligt vores sikkerhedsforanstaltninger til den konstante tekniske udvikling.

StudentConsulting reducerer og sletter løbende personlige oplysninger i overensstemmelse med den aktuelt gældende lovgivning. StudentConsulting sletter eller fjerner identifikationen af personlige oplysninger, når formålet med behandlingen af de personlige oplysninger ikke længere foreligger. Formålet med vores behandling af dine personlige oplysninger fremgår mere nøjagtigt under punkt 3.

6. Forandringer i denne integritetspolitik

StudentConsulting forbeholder sig ret til fra tid til anden at revidere denne integritetspolitik som følge af den tekniske udvikling, ændringer i gældende lovgivning om databeskyttelse eller ændringer i StudentConsultings rutiner eller forretningsstrategi. Datoen for seneste ændring angives i slutningen af integritetspolitikken. Her fra StudentConsulting anbefaler vi, at du regelmæssigt læser denne integritetspolitik for at være opmærksom på eventuelle ændringer. Hvis vi ændrer integritetspolitikken på en måde, der væsentligt adskiller sig fra, hvad der blev angivet ved indsamlingen af dit samtykke, vil vi informere dig om disse forandringer og ved behov bede dig om at afgive fornyet samtykke til StudentConsultings behandling af personlige oplysninger.

7. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller reklamationer angående denne integritetspolitik eller vores behandling af dine personlige oplysninger, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@studentconsulting.com.

 

2018-05-24

Luleå

StudentConsulting i tal

Talenter

+450 000

Bestiller

+17 000

Opgaveområder

206

Job det seneste år

20 185

Læs mere