INSTANTMATCH
Instant Match

Møt dine kandidater online
Med vårt egenutviklede verktøy InstantMatch sparer du mye tid i rekrutteringsprosessen. Her finner du de kandidatene med best match direkte på Internett, med video, CV og personlig brev. Hurtig, enkelt og effektivt.

Bemanning

Vi har over 400 000 engasjerte kandidater i nettverket vårt. Hva trenger du? Ut fra dine behov utarbeider vi en passende løsning, og gjennom det bransjeledende matchingssystemet vårt får du en enkel og tidsbesparende personalhåndtering.

Bemanning er et smart alternativ for deg som trenger ekstra personale i intense arbeidsperioder, ferier eller når det er behov for å styrke den eksisterende personalstyrken i et mer langsiktig perspektiv. Å leie inn personale innebærer mindre arbeid og mindre risiko for deg som kunde. Det er også en trygghet å overlate administrasjonen til oss som har rekruttering og bemanning som kjernevirksomhet. Du velger på hvilket nivå du vil være involvert, og samarbeidet kan utformes på mange ulike måter. Ut fra ditt personalbehov og din virksomhet utformer vi den optimale løsningen sammen med deg.

Heltid

Trenger du ekstrapersonale for å dekke opp for ferier, sykemeldinger, ledige stillinger eller foreldrepermisjon? Vi ansetter akademikere og karriereinteresserte unge – fra flere ulike studieretninger og utdanningsinstitusjoner over hele landet – på heltid. Vi knytter til oss mange av våre konsulenter allerede i studietiden. På den måten har de tilegnet seg både arbeidserfaring og engasjement når de får sin første heltidsjobb gjennom oss.

Timebasert bemanning

Stor personalutskiftning, høyt sykefravær og over-/underkapasitet i arbeidsintense perioder? Høres dette kjent ut? I så fall er trolig en løsning som bygger på timebasert bemanning det beste alternativet. Timebasert bemanning gjør det mulig å bemanne med høy fleksibilitet i perioder på noen timer til flere dager i uken. Hos oss får de beste studentene og karriereinteresserte unge jobb – vi knytter dem til en og samme kunde og samme oppdrag. På denne måten skaper de et verdifullt nettverk i arbeidslivet samtidig som du får en løsning med kontinuitet og kvalitet.

En løsning med timebasert bemanning kan løse problemer for deg som driver virksomhet med raske svingninger, hvilket gjerne gjør det vanskelig å forutse bemanningsbehovet. Ved hjelp av vårt bemanningssystem CustomerNet kombinert med vår behovsanalyse av din virksomhet kan vi håndtere dette på en trygg og ukomplisert måte.

Vi tilbyr også mulighet til å fordype samarbeidet og helt eller delvis ta over arbeidsledelsen og et større ansvar for deler av din virksomhet. Vår løsning avhenger av hvilken virksomhet og bransje det er snakk om, og naturligvis hvilken avdeling som berøres.

Lei inn først , rekrutter senere

Feil rekruttering er både kostbart og tidkrevende. Ved først å leie inn en konsulent før du velger å ansette, får du mulighet til å teste ut vedkommendes egnethet for jobben i praksis og deretter avgjøre om dette kan være en medarbeider for fremtiden. StudentConsulting tilbyr at kundene når som helst kan ansette konsulenten, uansett om vedkommende har vært innleid på heltid eller som ekstrahjelp.

Vil du vite mer? Meld fra om din interesse, så kontakter vi deg innen 24 timer. »