For jobbsøkere Karriereveiledning Hvordan skrive CV

Hvordan skrive CV

CV-en er et av de viktigste verktøyene du har når du skal søke jobb, og den er en beskrivelse av din kunnskap og erfaring. Her angir du hvilke perioder du har studert, jobbet eller gjort andre aktiviteter som kan være av interesse. CV-en skal være oversiktlig, kortfattet og maks to sider lang. Den skal beskrive hva du har gjort, i motsetning til søknadsteksten som skal beskrive deg som person og hvilke mål, sterke sider og ambisjoner du har, samt hvorfor du vil passe godt i stillingen.

Oppbygning 

Det finnes flere ulike typer CV. Det vanligste er å ha en kronologisk struktur som viser erfaringene i rekkefølge, med den siste erfaringen først.

Innhold 

En CV skal samle dine utdanninger, erfaringer og ferdigheter og skal gi et tydelig bilde av deg og din bakgrunn. CV-en skal markedsføre deg og vekke interesse slik at rekruttererne vil vite mer om deg. Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsdato skal stå på alle sider. 

 • Yrkeserfaring/arbeidslivserfaring
  Navn på selskaper, årstall og stilling skal være lett å finne, og arbeidsoppgavene skal være enkelt beskrevet. Oppgi arbeidet du har hatt, hvilken type stilling du hadde, hvem arbeidsgiveren var samt sted. Fremhev gjerne arbeidslivserfaringen som er relevant for den aktuelle stillingen, arbeidsgiveren kan da lettere se hva du kan tilføre stillingen du søker på. Beskriv deretter hvilke arbeidsoppgaver og hvilket ansvar du hadde, hva du lærte av arbeidet og hvilke egenskaper og ferdigheter du tilegnet deg. 
 • Opplæring/kurs
  Skolens navn, hvilket program/kurs du gikk på og de aktuelle periodene skal være lett å finne og gå tydelig frem av CV-en. Hvis du ikke er ferdig med utdannelsen, er det bra om du informerer om dette samt hvilken eksamen du tenker å ta. 
 • Data – IT-kompetanse 
  Angi hvilke programmer du behersker, f.eks. Office-pakken og Photoshop. Hvis du har svært gode kunnskaper i et program, bør du oppgi hvilket/hvilke. 
 • Språkkunnskaper 
  Oppgi språkene du behersker, og deretter nivå i tall og skrift. Å snakke et språk flytende, innebærer at du behersker det fullstendig både muntlig og skriftlig innen ditt arbeidsområde. 
 • Annet 
  Hvis du har andre kunnskaper og opplysninger som kan være av interesse, oppgir du dette her. Det kan f.eks. være om du har førerkort av ulike slag, sertifikater, militærtjeneste, foreningsarbeid, tillitsverv, osv. 
 • Vedlegg 
  Hvis du skal sende vitnemål og attester, bør du ta med eksamensbevis, vitnemål fra videregående og jobbattester. Du kan legge ved en oversikt over kursene du har fullført så langt hvis du ennå ikke har avlagt eksamen. Send aldri fra deg originalene. 
 • Referanser 
  Tenk over hvilke personer som kan passe som referanser, og ta deretter kontakt med dem. Du vil jo selvsagt at disse skal gi deg gode skussmål, så spør dem hva de vil si om deg. Eksempler på referanser kan være en tidligere sjef eller kollega, veilederen fra studiet, en mentor eller trener. Du bør ikke oppgi en slektning som referanse. Oppgi ikke referansene på CV-en, men skriv heller at referanser kan gis på forespørsel eller at du tar dem med til intervjuet. 

Neste skritt er å illustrere yrkeserfaringene med konkrete eksempler. Det er lettere for leseren å forstå din kompetanse hvis du beskriver det du har arbeidet med i form av virkelige situasjoner. 

Å skrive CV er en prosess som tar tid. Gjenta gjerne trinnene ovenfor flere ganger, og forsøk å forbedre CV-en kontinuerlig. Selv om den kanskje aldri blir helt ferdig, vil den bare bli bedre og bedre. 

La oss bli din døråpner til arbeidslivet eller nye selskaper og bransjer. Registrer CV-en din hos oss og bli en del av nettverket vårt. Når du har lagt inn CV-en, kan du søke på alle våre ledige stillinger i Sverige, Norge og Danmark! 

Lykke til med jobbsøkingen! 

StudentConsulting i tall

Talenter

+450 000

Bestiller

+17 000

Oppdragssteder

206

Jobber det siste året

20 185

Les mer