Integritetspolicy Kunder/leverandører og samarbeidspartnere

Kunder/leverandører og samarbeidspartnere

1. Innledning Kunders og leverandørers/samarbeidspartneres integritet og sikkerhet vedrørende personopplysninger er viktig for oss i StudentConsulting. StudentConsulting har ansvaret for å påse at alle personopplysninger behandles på riktig måte og i samsvar med gjeldende personvernforordning...

1. Innledning

Kunders og leverandørers/samarbeidspartneres integritet og sikkerhet vedrørende personopplysninger er viktig for oss i StudentConsulting. StudentConsulting har ansvaret for å påse at alle personopplysninger behandles på riktig måte og i samsvar med gjeldende personvernforordning (GDPR). Denne personvernerklæringen beskriver StudentConsultings behandling av personopplysninger for kunder og leverandører/samarbeidspartnere. Vi ber deg derfor nøye lese gjennom personvernerklæringen før du deler personopplysninger med oss.

2. Informasjon fra og om deg som vi lagrer og behandler

StudentConsulting lagrer og behandler bare personopplysninger som er relevante for det formål som beskrives i de særlige vilkårene for hver tjeneste og i denne personvernerklæringen. Informasjonen som vi lagrer vedrørende potensielle kunder, er: navn, e-post, telefonnummer, arbeidsplass, stilling/ansvarsområde, hvor vi fant/fikk kjennskap til at du har et rekrutteringsbehov, og merknader om forretningsmuligheter. Informasjonen som vi lagrer om deg som allerede er kunde hos oss i StudentConsulting, er foruten ovennevnte opplysninger: kandidatpresentasjoner, avtaler og avtalevilkår, faktureringsopplysninger, arbeidsskift, kundetilfredshet samt informasjon om oppdrag og bestillinger/rekrutteringsbehov.

StudentConsulting lagrer og håndterer personopplysninger og andre sensitive opplysninger om deg på en sikker måte. StudentConsulting har spesifikke erklæringer og regler som vi forholder oss til ved behandling av personopplysninger, og disse reglene gjelder både internt og eksternt.

3.  Behandling av personopplysninger

Vi i StudentConsulting vil være åpne og transparente rundt hvordan våre prosesser fungerer, og hvilke opplysninger vi lagrer. StudentConsultings håndtering av personopplysninger beskrives nedenfor basert på ditt forhold til oss.

3.1 Dine rettigheter

StudentConsulting følger gjeldende tids regler og forskrifter og vil opplyse deg om at du som kunde eller leverandør/samarbeidspartner alltid har rett til å få vite hvilke personopplysninger som du har registrert hos oss, og som finnes lagret. Dette gjør du ved å kreve et kostnadsfritt registerutdrag av lagrede opplysninger fra oss i StudentConsulting. Ønsker du å få ut et registerutdrag flere ganger på ett og samme år, tar vi en administrativ avgift per tilfelle. En anmodning om registerutdrag skal være undertegnet og sendes per post til StudentConsulting, Att: Ekonomiavdelningen, Box 5832, 102 48 Stockholm. Du må angi ditt personnummer og hvilken adresse eller e-postadresse utdraget skal sendes til.

Du har også rett til å få dine opplysninger korrigert og oppdatert hvis det viser seg at informasjon skulle være feilaktig, eller hvis det finnes noe du vil supplere med. Dette gjør du ved å maile til dpo@studentconsulting.com der du beskriver hva du vil ha oppdatert, og hvilke opplysninger som du anser som feilaktige. Du har også rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke. Derimot kan StudentConsulting fortsatt måtte lagre visse opplysninger om deg selv om du vil trekke ditt samtykke, med hensyn til andre lover og regler.

Vil du at vi skal slette og ikke lenger lagre dine personopplysninger?
Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes. Merk at det kan oppstå situasjoner der StudentConsulting plikter å lagre personopplysningene dine til tross for at du ber om at de slettes, for eksempel personopplysninger vi behandler i henhold til lov eller avtale med deg. Vi vil da kun lagre dataene dine for dette formålet og vil ikke bruke dem til andre formål. Ta kontakt med StudentConsultings personvernrepresentant på dpo@studentconsulting.com, så hjelper vi deg med alle forespørsler innen personvern!

3.2 Formål med behandling av personopplysninger for kunde eller leverandør

Personopplysninger behandles bare for de formål som beskrives i denne personvernerklæringen. Hvis du velger å ikke gi oss visse personopplysninger, kan det påvirke bruken eller leveringen av tjenesten.

StudentConsulting behandler kun personopplysninger i den utstrekning slik behandling er nødvendig for stillingen og for tjenesten som leverandører/samarbeidspartnere leverer til StudentConsulting, eller for andre formål som fremgår nedenfor. Dette gjelder også sensitive personopplysninger.

StudentConsulting behandler personopplysninger om deg som kunde eller leverandør for:

  • At du skal kunne få adgang til tjenesten eller få andre tjenester knyttet til StudentConsulting
  • Å administrere vår relasjon til kunder og leverandører
  • Å muliggjøre fremtidige forretningsrelasjoner

3.2.1 Kunder

StudentConsulting kan behandle kontaktpersoners personopplysninger. Slike opplysninger består blant annet av navn, stilling, ansvarsområde samt kontaktopplysninger i bedriften, eksempelvis telefonnummer og e-postadresse, men også øvrige opplysninger som er nødvendige for levering og oppfølging av stillingen samt for å muliggjøre fremtidige forretningsrelasjoner.

3.2.2 Leverandører og samarbeidspartnere

StudentConsulting kan behandle kontaktpersoners og andre ansattes personopplysninger. Slike opplysninger utgjøres blant annet av de opplysninger som har blitt angitt under 3.2.1 Kunder, og andre opplysninger som er nødvendige for leveringen og oppfølgingen av tjenesten, for å sikre en god leveranse av tjenesten og for å muliggjøre fremtidige forretningsrelasjoner.

3.2.3 Lagring av personopplysninger

Hvor lenge en personopplysning lagres, avhenger av hvilken personopplysning det dreier seg om, og formålet med behandlingen. StudentConsulting lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig med hensyn til de formål som de har blitt samlet inn for, hvis ikke annet foreskrives i lov.

De opplysninger som kunder og leverandører/samarbeidspartnere har oppgitt til personale i StudentConsulting, registreres i StudentConsultings system, etter godkjenning fra autorisert personale. Disse opplysningene vil bli lagret så lenge en pågående avtale mellom partene eksisterer, alternativt så lenge som en potensiell kunde har behov for våre tjenester. StudentConsulting vil som hovedregel lagre personopplysninger som gjelder:

  • Opplysninger om kunder og potensielle kunder, som lagres så lenge disse har eller kan ha behov for våre tjenester.
  • Kunde- og leverandøravtaler samt opplysninger om forretningshendelser, som opplysninger om tidsrapporter, deltakere, oppdrag, lønn, faktura, erklæringer, regnskap i avtaletiden og deretter i 10 år.

4. Hvordan vi lagrer og overfører personopplysninger

StudentConsulting lagrer personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning. Personopplysninger kan bli overført mellom selskap som StudentConsulting har som leverandør/samarbeidspartner. StudentConsulting har leverandører/samarbeidspartnere for eksempel for levering av personlighetstester, og derfor kan personopplysninger bli overført til disse leverandørene/samarbeidspartnerne. Naturligvis har vi kontrollert at alle våre leverandører/samarbeidspartnere lever opp til GDPR og øvrige lover og regler om håndtering av personopplysninger. StudentConsulting har også undertegnet en databehandleravtale med alle våre leverandører/samarbeidspartnere som er tilpasset ifølge gjeldende lov, for at StudentConsulting skal kunne sikre et høyt vernenivå for personopplysningene dine.

StudentConsulting overfører som regel ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Hvis StudentConsulting for eksempel har en stilling eller underleverandør i et land utenfor EU/EØS, eller hvis det er nødvendig for at vi skal kunne utføre våre avtalefestede plikter overfor deg, kan overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS skje. Dette kan skje selv om landet ifølge EU-kommisjonen ikke har egnet vern for personopplysninger. For å sikre et høyt vernenivå for personopplysningene dine i slike situasjoner samt etterlevelse av EU/EØS regler inngår det alltid at StudentConsulting undertegner databehandleravtale med slike underleverandører. Disse databehandleravtalene regulerer underleverandørenes behandling av personopplysningene og, når det er relevant, overføring av personopplysninger i samsvar med vedrørende EU/EØS-regler om vern for personopplysninger.

5. Vern og sletting av personopplysninger

StudentConsulting har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysningene dine mot for eksempel manipulasjon, tap eller uvedkommende tilgang. Vi tilpasser kontinuerlig våre sikkerhetstiltak til den løpende tekniske utviklingen.

StudentConsulting sletter personopplysninger i samsvar med til enhver tid relevant lovgivning. StudentConsulting sletter eller avidentifiserer personopplysninger når formålet med behandlingen av personopplysningene ikke lenger gjelder. Formålet med vår behandling av personopplysningene dine fremgår nærmere under punkt 3.

6. Endringer i denne personvernerklæringen

StudentConsulting forbeholder seg retten til å revidere denne personvernerklæringen til enhver tid, på grunnlag av den tekniske utviklingen, endringer i gjeldende personvernlovgivning eller endringer i StudentConsultings rutiner eller forretningsstrategi. Datoen for den siste endringen angis i slutten av personvernerklæringen. Derfor anbefaler vi i StudentConsulting deg å lese denne personvernerklæringen regelmessig for å bli oppmerksom på eventuelle endringer. Hvis vi endrer personvernerklæringen på en måte som vesentlig skiller seg fra det hva som ble angitt da ditt samtykke ble samlet inn, vil vi underrette deg om disse endringene og ved behov be deg på nytt samtykke til StudentConsultings personopplysningsbehandling.

7. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller klager vedrørende denne personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysningene dine, ves du kontakte vår personvernrådgiver på dpo@studentconsulting.com.

 

2018-05-24

Luleå

StudentConsulting i tall

Talenter

+450 000

Bestiller

+17 000

Oppdragssteder

206

Jobber det siste året

20 185

Les mer