Våra test

Kandidat - Rätt person till rätt tjänst (och arbetsgivare!)

StudentConsulting erbjuder dig som kandidat att genomföra ett antal screeningtester från vår testleverantör cut-e som mäter specifika förmågor och egenskaper när du söker arbete hos oss. Vi använder oss av screeningtester i våra rekryteringsprocesser för att vi anser att den personliga kompetensen är minst lika viktig som din yrkesverksamma kompetens. En fördel för våra 400 000 kandidater är att screeningtesterna möjliggör en objektiv rekryteringsprocess, fri från fördomar om ålder, kön, namn eller bakgrund. Vi har branschens nöjdaste kunder och för oss är denna utmärkelse ett tecken på att vi matchar den bästa kandidaten till den rätta arbetsgivaren. Genom screeningtester tidigt i rekryteringsprocessen kan du matchas till rätt tjänst och till en arbetsgivare som kan uppfylla dina arbetsrelaterade mål. Efter att du genomfört testerna får du tillgång till en rapport avseende dina testresultat som är ett värdefullt redskap för dig som arbetssökande.

Kund - Branschens ledande testportfölj

Vi på StudentConsulting erbjuder världsledande personlighets- och färdighetstester i samarbete med cut-e. Det är ett unikt samarbetsavtal där kandidaterna genomför screeningtester redan i första urvalet som mäter kandidatens specifika färdigheter. För garanterad matchning utför vi personlighets- och färdighetstester på samtliga kandidater som ingår i rekryteringsprocessen. Vid behov kan vi även erbjuda kundspecifika färdighetstester som rekommenderas vid specifika tjänster. Detta är en trygghet som säkerställer att rätt person hamnar på rätt plats vilket ger ett mervärde för dig som kund.

Genom tester kan vi förutspå kandidatens prestation

Ett CV eller personligt brev har en låg validitet för att förutspå hur en kandidat kommer att prestera hos våra kunder. Som ni ser i diagrammet nedan har personlighets- och färdighetstest en mycket hög validitet som innebär att vi kan förutspå kandidatens förmåga att ta till sig ny information, hantera problemlösning och ställas inför nya situationer.