StudentConsulting är stolt ramavtalsleverantör till Svenska Staten

StudentConsulting är en av de utvalda leverantörerna för personaluthyrning på det statliga ramavtalet (Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet) som tecknades 1 mars 2013 och gäller minst två år framöver. Vi är leverantör inom yrkesområdena ekonomi och personal samt IT till samtliga regioner i hela Sverige.

Vi kommer alltid leverera högsta kvalitet och flexibilitet efter fastställda villkor i ramavtalet och myndigheternas behov och önskemål. Med lång erfarenhet i branschen, en rikstäckande närvaro med 150 uppdragsorter samt en kandidatbank med över 400 000 registrerade kandidater, är vi säkra på att kunna täcka svenska myndigheters personalbehov med just de personer som de behöver.

Avrop på ramavtalet sker genom fast rangordning (för uppdrag till och med 500 timmar) respektive förnyad konkurrensutsättning (för uppdrag överstigande 500 timmar) då avropsförmågan ställs till samtliga leverantörer. Klicka gärna på länkarna (rubrikerna) nedan för att komma till avropa.se och de gemensamma dokumenten.

IT, avrop genom rangordning

StudentConsulting är leverantör inom samtliga regioner med följande rangordning:

Region 1: Norrbottens län och Västerbottens län
Nr 2
Region 2: Västernorrlands län och Jämtlands län
Nr 2
Region 3: Gävleborgs län och Dalarnas län
Nr 2
Region 4: Uppsala län, Västmanlands län och Södermanlands län
Nr 2
Region 5: Östergötlands län, Örebro län och Värmlands län
Nr 4
Region 6: Stockholms län och Gotlands län
Nr 5
Region 7: Västra Götalands län
Nr 4
Region 8: Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län
Nr 2
Region 9: Skåne län och Hallands län
Nr 4

IT, avrop genom förnyad konkurrensutsättning

StudentConsulting är leverantör inom samtliga regioner.

Ekonomi och personal, avrop genom rangordning

StudentConsulting är leverantör inom samtliga regioner med följande rangordning:

Region 1: Norrbottens län och Västerbottens län
Nr 2
Region 2: Västernorrlands län och Jämtlands län
Nr 2
Region 3: Gävleborgs län och Dalarnas län
Nr 5
Region 4: Uppsala län, Västmanlands län och Södermanlands län
Nr 2
Region 5: Östergötlands län, Örebro län och Värmlands län
Nr 5
Region 6: Stockholms län och Gotlands län
Nr 3
Region 7: Västra Götalands län
Nr 3
Region 8: Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län
Nr 4
Region 9: Skåne län och Hallands län
Nr 5

Ekonomi och personal, avrop genom förnyad konkurrensutsättning

StudentConsulting är leverantör inom samtliga regioner.

Kontakt för avropsförfrågan

Förfrågan skickas till nedan mail vid både avrop genom rangordning och vid förnyad konkurrensutsättning.

Email: staten@studentconsulting.se
Telefon: 020-360 370

Kontaktperson Ramavtalet

Per Alsmo

Email: per.alsmo@studentconsulting.com
Telefon: 010-122 46 95

För avtal och prislistor hänvisar vi till www.avropa.se