Bemanning och rekrytering av lärarvikarier

De senaste årens lärarbrist i Sverige har drabbat flertalet skolor i kommunal och privat regi där arbetsbelastningen ökar på befintlig personal när lärarvikarier inte finns att tillgå.

Vi kan lösa hela ert vikariebehov, från timvis behov som ska tillsättas samma dag till längre vikariat. StudentConsulting erbjuder dedikerade medarbetare som ingår i vår lärarvikariepool bestående av behöriga heltidsanställda, behöriga pensionärer och lärarstuderande. Vi skräddarsyr vår lärarvikariepool av resurser för att klara ert varierande behov av vikarier. Våra lärarvikarier är anställda av oss men utför arbetet i kommunala eller privata skolor. Fördelen för våra kunder- de betalar endast för de timmar när behovet av vikarie uppstår!

Vår rekryteringsprocess

Vi har Skandinaviens största rekryteringsnätverk av lärarstudenter och unga akademiker och ett gediget kontaktnät med samtliga lärosäten med lärarutbildning. Detta gör att vi kan genomföra proaktiv rekrytering av lärarstudenter. Utöver kandidatdatabasen arbetar vi med extern search, där våra rekryterare metodiskt arbetar i globala kandidatnätverk såsom Monster och LinkedIn. Det gör att vi kan erbjuda bevakning av hela kandidatmarknaden efter rätt kompetens.

Rekryteringprocess

Hög leveranssäkerhet med hög kvalitet

• Under 2016 kunde vi i 92% av fallen leverera en lärarvikarie i rätt tid med rätt kompetens.
• Av dem var det cirka 70% av behoven som tillsattes samma dag.

Maximal flexibilitet

• 1:1-förhållande mellan behov och kostnad.
• Inga fasta kostnader, endast nyttjade timmar.
• Ingen konvertering eller företrädesrätt.
• Inga sjuklöner av personal.
• Inga personalkostnader under sommaren.
• Möjlighet att minska egen administrativ organisation.

Möjlighet att överta konsulter

• Under rekryteringssamarbetet har du även möjlighet att anställa och överta konsulter, vilket tryggar er löpande kompetensförsörjning.
• Under 2016 hjälpte vi en av våra kommunkunder med mer än 1/3 av deras årliga rekryteringar som anställdes från vår lärarvikariepool till fasta tjänster inom kommunen.
• Genom att hyra in en konsult innan du väljer att anställa får du möjlighet att prova personens förmåga för jobbet i praktiken och kan därefter avgöra om det är en framtida medarbetare. StudentConsulting erbjuder sina kunder att när som helst anställa konsulten, oavsett om konsulten varit inhyrd på heltid eller endast på timmar.

Vårt ledande webbaserade system - InstantMatch™

Vi erbjuder branschens ledande vikariesystem. Vi tillhandahåller systemet kostnadsfritt och genom det kan våra kunder enkelt beställa vikarier och följa beställningar, tillsättningar, tillgängliga konsulter, leveransstatistik, fakturor och kostnader i realtid. Systemet är webbaserat och tillgängligt dygnet runt, vilket gör att du enkelt kan boka vikarier när det passar dig.

Instantmatch

Tester

Vi erbjuder personlighets- och färdighetstester som komplement till intervjuer och referenstagning. För garanterad matchning utför vi testerna på samtliga kandidater som ingår i rekryteringsprocessen. Kandidaterna genomför screeningtester redan i första urvalet som mäter kandidatens personlighet och specifika färdigheter. Vid behov kan vi även erbjuda kundspecifika färdighetstester som rekommenderas vid specifika tjänster. Detta är en trygghet som säkerställer att rätt person hamnar på rätt plats vilket ger ett mervärde för dig som kund.

- ”Vi är otroligt nöjda med Student- Consulting som leverantör, deras leveransstatistik och professionalitet i alla sammanhang”

Maria Lundgren, skolchef Bodens kommun

Läs hela artikeln här »

Vill du veta mer? Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig inom 24 timmar. »