Information om Coronaviruset (Covid -19)
shutterstock_1661809675.jpg

Till dig som arbetar inom StudentConsulting: Information om coronaviruset (COVID -19)

Uppdaterad 2020-10-01

Till att börja med vill vi tacka alla värdefulla medarbetare för ett bra arbete, ni är viktiga för oss!

Spridningen av coronaviruset ökar fortfarande i Sverige, och även om den absoluta majoriteten som smittas tillfrisknar bör vi alla göra vårt bästa för att hindra att viruset sprids ytterligare. Våra medarbetares välbefinnande är viktigt för oss och vi hänvisar därför till riktlinjerna från de svenska hälsovårdsmyndigheterna om hur du skyddar dig själv och andra mot smitta. I stora drag gäller det främst att:

  • Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten, använd gärna alkoholbaserad handsprit
  • Begränsa den fysiska kontakten med andra människor, undvik handskakningar och kramar
  • Undvik att röra vid ansikte och ögon
  • Håll avstånd och be andra visa hänsyn
  • Hosta eller nys i en pappersnäsduk, alternativt i armvecket
  • Res inte till områden UD avråder från
  • Vänta minst 48 timmar efter att du har blivit frisk och symtomfri innan du går tillbaka till jobbet

Många arbetsplatser upprättar riktlinjer om vad som gäller när en medarbetare är eller riskerar att vara smittad. Du som arbetar hos våra kunder följer de riktlinjer som finns på deras arbetsplats.

För samtliga anställda på StudentConsulting gäller dock att om du de senaste två veckorna vistats i ett land som UD avråder från att resa till, alternativt i ett land med större virusspridning, ska du kontakta din chef på StudentConsulting FÖRE dess att du återvänder till arbetsplatsen. Du ska även ringa 1177 Vårdguiden för rådgivning. Detsamma gäller om du varit i kontakt med någon som är smittad med covid -19. Återgång till kundarbetsplatsen kan ske först när din chef på StudentConsulting gett klartecken.

Om du upplever symtom som andningsbesvär, hosta eller feber ska du stanna hemma och omgående kontakta Vårdguiden 1177. Du ska också kontakta StudentConsulting snarast möjligt. Om du smittats med covid-19 ska du omgående informera StudentConsulting om detta.

Mer information om covid -19 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Har du frågor är du varmt välkommen att vända dig till din närmsta chef på StudentConsulting.

Bästa hälsningar,
StudentConsulting

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+13 800

Uppdragsorter

203

Rekryteringar per år

11 307

Läs mer