Information om Coronaviruset (covid -19)
shutterstock_1661809675.jpg

Till dig som arbetar inom StudentConsulting: Information om coronaviruset (covid -19)

Uppdaterad 2021-07-08

Till att börja med vill vi tacka alla värdefulla medarbetare för ett bra arbete, ni är viktiga för oss!

Även om den absoluta majoriteten av de som smittas av covid-19 tillfrisknar, bör vi alla göra vårt bästa för att hindra att viruset sprids ytterligare. Våra medarbetares välbefinnande är viktigt för oss och vi hänvisar därför till riktlinjerna från de svenska hälsovårdsmyndigheterna om hur du skyddar dig själv och andra mot smitta. I stora drag gäller det främst att:

  • Tvätta händerna noggrant och ofta med tvål och varmt vatten, använd gärna alkoholbaserad handsprit.
  • Begränsa den fysiska kontakten med andra människor, undvik handskakningar och kramar.
  • Undvik miljöer med trängsel, exempelvis om det är mycket folk i butiker, kollektivtrafik osv.
  • Undvik att röra vid ansikte och ögon.
  • Håll avstånd (minst en armlängd) och be andra visa hänsyn.
  • Hosta eller nys i en pappersnäsduk, alternativt i armvecket.
  • Res inte till områden UD avråder från.
  • Vid symptom bör du stanna hemma och isolera dig samt testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.
  • Vänta minst 48 timmar efter att du har blivit frisk och symtomfri innan du går tillbaka till jobbet.

Många arbetsplatser upprättar riktlinjer om vad som gäller när en medarbetare är eller riskerar att vara smittad. Du som arbetar hos våra kunder följer de riktlinjer som finns på deras arbetsplats.

För samtliga anställda på StudentConsulting gäller dock att om du de senaste två veckorna vistats i ett land som UD avråder från att resa till, alternativt i ett land med större virusspridning, ska du kontakta din chef på StudentConsulting FÖRE dess att du återvänder till arbetsplatsen. Du ska även ringa 1177 Vårdguiden för rådgivning. Detsamma gäller om du varit i kontakt med någon som är smittad med covid -19. Återgång till kundarbetsplatsen kan ske först när din chef på StudentConsulting gett klartecken.

Om du upplever symtom som snuva, hosta, andningsbesvär eller feber ska du stanna hemma och omgående kontakta Vårdguiden 1177. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Kontakta 1177 för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i din region. Det är alltid regionen som styr vilka som provtas utifrån de regionala förutsättningarna. Du ska också kontakta StudentConsulting snarast möjligt. Om du smittats med covid-19 ska du omgående informera StudentConsulting om detta.

Mer information om covid -19 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Har du frågor är du varmt välkommen att vända dig till din närmsta chef på StudentConsulting.

Bästa hälsningar,
StudentConsulting

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+13 800

Uppdragsorter

203

Jobb senaste året

13 896

Läs mer