Vilkår

Vilkår

Information om, hvordan dine personlige oplysninger håndteres

Tak, fordi du vælger at søge arbejde via StudentConsulting. Når du søger et arbejde, vælger du selv, hvilke oplysninger du vil opgive i din ansøgning. StudentConsulting opfordrer samtlige søgende til løbende at opdatere sine personlige oplysninger for at sikre, at oplysningerne er aktuelle og korrekte.

Ved at bekræfte dette samtykkedokument godkender du, at StudentConsulting indsamler og i øvrigt behandler personlige oplysninger om dig i overensstemmelse med, hvad der angives nedenfor. StudentConsulting vil behandle personlige oplysninger i overensstemmelse med det, der angives i dette dokument og i øvrigt i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (General Data Protection Regulation (GDPR)) (Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679), og anden gældende lovgivning.

Hvordan bruger og beskytter vi dine personlige oplysninger?

StudentConsulting indsamler og behandler personlige oplysninger, der er nødvendige for at:

  • Etablere og opretholde en ansættelse til dig (i Danmark eller udenlands)
  • Gøre dig opmærksom på relevante jobtilbud, formidle uddannelsesmuligheder og karriereservice samt tilbyde dig ansættelse hos os eller gennem vores rekrutteringstjeneste.
  • Tilbyde personlig udvikling, udvalg og bedømmelse
  • I øvrigt beskrive vores tjenester
  • Opfylde de lovmæssige krav, der stilles til os, samt at vi skal kunne levere de oplysninger, som myndighederne beder om.

StudentConsulting har vedtaget passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod f.eks. manipulation, tab eller uautoriseret adgang. Vi tilpasser kontinuerligt vores sikkerhedsforanstaltninger til den konstante tekniske udvikling.

Hvornår sletter vi oplysninger?

Hvis du ikke er logget på eller har opdateret din profil i tre (3) år, vil din konto automatisk blive slettet. Vi giver dig en påmindelse umiddelbart før, at disse tre (3) år er gået, så du får mulighed for at opdatere din profil, hvis du stadig ønsker at være med i vores store kandidatnetværk. Hvis du vælger ansættelse hos StudentConsulting, behandles dine personlige oplysninger på det grundlag, at vi skal kunne opfylde de krav, der stilles til os som arbejdsgivere, f.eks. gennem ansættelsessamtale, love og fælles aftale.

Samtykket gælder til dels, at du enten selv har inddraget dit samtykke eller lukket din profil, alternativt frem til, at StudentConsulting lukker din profil, hvis vores retningslinjer er blevet brudt. En lukning af en profil kan dog indebære, at vi for at kunne opfylde lovmæssige eller aftalemæssige forpligtelser skal gemme oplysninger om f.eks. ansættelsesperiode. Behandlingen af personlige oplysninger er gældende, så længe det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, du har anmodet om, eller til hvilken du har givet os dit samtykke.

StudentConsulting sletter personlige oplysninger i overensstemmelse med den aktuelt gældende lovgivning. StudentConsulting sletter eller fjerner identifikationen af personlige oplysninger, når hensigten med behandlingen af de personlige oplysninger ikke længere eksisterer. Hensigten med vores behandling af dine personlige oplysninger fremgår mere nøjagtigt nedenfor.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

Ved at godkende disse vilkår, giver du dit samtykke til, at StudentConsulting indsamler og i øvrigt behandler personlige oplysninger om dig i overensstemmelse med, hvad der angives nedenfor:

PERSONLIG OPLYSNING

FORMÅL

Navn

At identificere dig som kandidat i processen om at finde et passende job ud fra den profil, du har oprettet på webstedet.

E-mailadresse

Anvendes til at kommunikere med dig og stille oplysninger til rådighed.

Telefonnummer

Anvendes til at kommunikere med dig og stille oplysninger til rådighed.

Fødselsdag

At identificere dig som kandidat i processen om at finde et passende job ud fra den profil, du har oprettet på webstedet.

Sociale medier (Linkedin, Google+ og Facebook)

Anvendes, hvis du er registreret på nogle af disse kanaler.

 

Bopælskommune

Anvendes til at kunne matche dig som arbejdssøgende til det rigtige job.

Tidligere erhvervserfaring

Oversigt over dine forskellige ansættelser til at kunne matche din profil og kompetence med det søgte job.

Ansættelsesperiode

Angives for at styrke dine oplysninger om tidligere job.

Arbejdsopgaver

Angives for at bekræfte stilling og erfaringer i rollen.

Referencer

Du har ansvaret for at informere dine referencer om, at de anvendes som reference, og at deres personlige oplysninger gemmes i vores database til den hensigt.

Anvendes for at understøtte dine erfaringer og kompetencer. Det kan være nødvendigt for os at indsamle følsomme personlige oplysninger, f.eks. oplysninger om sygefravær.

Uddannelser

Anvendes for at understøtte dine erfaringer og kompetencer.

Karakterer/diplom

Anvendes for at understøtte dine erfaringer og kompetencer.

Foto

Anvendes til at identificere dig som arbejdssøgende.

Video-CV

Anvendes til at kunne matche dig som arbejdssøgende til det rigtige job og give vores kunder et mere klart billede af dig som arbejdssøgende.

Testresultat

Anvendes til at kunne matche dig som arbejdssøgende til det rigtige job.

 

StudentConsulting fraråder dig at opgive følsomme personlige oplysninger til os angående etnicitet, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning samt medlemskab i fagforening, oplysninger om helbred samt oplysninger om køn.           Vi forbeholder os derfor retten til uden dit samtykke at slette alle oplysninger af følsom karakter i henhold til det ovennævnte, samt personlige oplysninger om andre end dig selv.

Hvorfor og hvordan bruger vi oplysningerne?

Oplysningerne vil blive brugt til at:

  • Håndtere din ansøgning om et ledigt job
  • Tilbyde dig job, der svarer til dine ønsker og dine kompetencer samt give dig personlige tilbud, information eller invitationer, som efter vores vurdering er relevante for dig, via e-mail, digitale og sociale medier.
  • Løbende kommunikation om de stillinger, du har søgt via StudentConsulting.

Hvem deler vi oplysninger med?

De oplysninger, som indsamles og i øvrigt behandles til ovenstående formål, kan indhentes gennem både skriftlige processer og gennem indspillet videomateriale eller på anden måde. I samtykket godkender du, at samtlige indsamlede personlige oplysninger kan blive overført til persondatabehandlere, der er kunder eller samarbejdspartnere/leverandører til StudentConsulting.

  • Vi kan eventuelt dele dine personlige oplysninger med vores kunder, som bruger StudentConsulting til at rekruttere eller ansætte personale.
  • Dine personlige oplysninger kan også blive udeladt, når det kræves i henhold til loven, f.eks. diskriminationslovgivningen, eller til datainspektionen.

StudentConsulting er den personoplysningsansvarlige for de personlige oplysninger, der indsamles. Visse personlige oplysninger, f.eks. videooptagelser, samt øvrige oplysninger, der kræves for at identificere disse videooptagelser, kan blive overført til kunder, lagres og i øvrigt behandles  af StudentConsultings persondatabehandler. StudentConsulting har gennem aftale med disse virksomheder sikret, at virksomheder følger gældende love og retningslinjer for håndtering af personlige oplysninger. I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan videooptagelse forekomme som et supplement. Du godkender i henhold til dette samtykkedokument, at StudentConsulting har ret til frit at disponere over dette, herunder foretage ændringer i det. Med ændringer mener vi ved behov at afkorte materialet for på bedste måde at præsentere kandidater for vores kunder.

Dine Rettigheder

Du har ret til én gang om året at anmode om et gratis registerudtræk, hvor du får besked om, hvilke personlige oplysninger der er gemt om dig, samt hvordan disse behandles hos StudentConsulting. Hvis du flere gange inden for samme år ønsker et udtræk, opkræver StudentConsulting en administrativ afgift på 395 kroner pr. forekomst.

En anmodning om registerudtræk skal være underskrevet og sendes med post til StudentConsulting, Att.: Ekonomiavdelningen, Box 5832, 102 48 Stockholm. Du skal angive dit personnummer, samt hvilken adresse eller e-mailadresse udtrækket skal sendes til.

Du har også ret til at anmode om rettelse, når det gælder personlige oplysninger, som vi behandler om dig. Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket indebærer, at dine oplysninger slettes fra vores database, og vi ikke længere kan formidle jobtilbud, uddannelsestilbud og karriereservice til dig. Bemærk, at der findes en hindring for komplet sletning. Hvis du f.eks. har søgt et job gennem StudentConsulting, skal vi gemme dine ansøgningsdokumenter i fireogtyve (24) måneder efter afsluttet rekrutteringsproces med henvisning til diskriminationslovgivningen.

Kontaktoplysninger

Personoplysningsansvarlig

StudentConsulting
Box 5832
102 48 Stockholm 

Databeskyttelsesrådgiver
dpo@studentconsulting.com 

Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst og forstået oplysningerne i disse vilkår, giver mit samtykke til at virksomhederne i StudentConsulting-koncernen behandler personlige oplysninger om mig i overensstemmelse med det, der blev angivet ovenfor.

Læs vores integritetspolitik for ansatte/arbejdssøgende, hvis du vil vide mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger her.

StudentConsulting i tal

Talenter

+450 000

Bestiller

+17 000

Opgaveområder

206

Job det seneste år

20 185

Læs mere