For arbeidsgivere Til deg som har ansatte gjennom StudentConsulting: Informasjon om Koronavirus (Covid -19)
shutterstock_1661809675.jpg

Til deg som har ansatte gjennom StudentConsulting: Informasjon om Koronavirus (Covid -19)

Oppdatert 2020-03-16

Koronaviruset har begynt å spre seg i Norge, og selv om de aller fleste blir bra igjen, bør vi alle gjøre vårt beste for å forhindre at viruset sprer seg. Vi ønsker å informere deg som kunde om StudentConsultings arbeid og retningslinjer i denne saken.

Innleide ansatte skal først og fremst følge retningslinjene til kundens arbeidsplass. I tillegg har StudentConsulting implementert følgende:

  • Informert alle interne medarbeidere om vår interne beredskapsplan, som blant annet innebærer hjemmekontor, møtevirksomhet digitalt, karantene iht. nasjonale retningslinjer.
  • Informert alle utleide medarbeidere om hygieneregler og retningslinjer for når noen har vært i et utsatt område, eller etter kontakt med en påvist smittet person. I disse tilfellene skal personen kontakte nærmeste leder i StudentConsulting, og kan først returnere til kundens arbeidsplass etter at det er gitt klarsignal. Vi informerer også om at de nasjonale retningslinjene tilknyttet karantene er gjeldende. Dersom arbeidstaker er fraværende fra jobb som følge av karantene eller annen grunn tilknyttet corona-viruset, vil kundeansvarlig hos StudentConsulting ha god dialog med deg som kunde.
  • Alle besøkende på våre kontorer, inkludert kandidater som kommer for intervju, blir spurt per telefon om de har vært i et risikoområde de siste to ukene. Skulle dette være tilfellet vil besøket bli avlyst, og intervjuet kan eventuelt gjennomføres over telefon eller Skype. I større grad holder vi intervjuer via Skype, men rekrutterings- og ansettelsesprosessen håndteres med samme kvalitet som før, da vi allerede har mange digitale løsninger på plass. Fra og med uke 12 vil alle våre prosesser foregå digitalt inntil videre. Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer og rådføringer.
  • Vi sikrer, så godt det lar seg gjøre, at våre utleide medarbeidere er friske og at de ikke er i karantene når de drar på jobb.
  • Vi sørger for at alle våre arbeidstakere er godt informert om hva som gjelder og hvordan de går frem for å ha krav på betaling under karantene eksempelvis. Vi følger med på nyhetsbildet i forhold til endringer som eventuelt trer i kraft.
  • Vi gjennomgår kandidatstrømmen vår og prøver så langt det lar seg gjøre å rekruttere ansatte til å dekke eventuelle fravær, eller hvis du som kunde ønsker å ansette personale på grunn av eget frafall.


Hvis du har spørsmål, vennligst henvend dem til deres kontaktperson hos StudentConsulting.

Vennlig hilsen,
StudentConsulting

StudentConsulting i tall

Talenter

+450 000

Bestiller

+13 800

Oppdragssteder

206

Jobber det siste året

15 878

Les mer