Kontakt oss Varslertjeneste

Varslertjeneste

En høy etisk standard skal være en essensiell del av StudentConsultings virksomhet, der hver relasjon er viktig og skal ivaretas på en omsorgsfull måte. Vi ønsker å opprettholde et åpent klima med et høyt nivå av forretningsetikk, og det er derfor viktig at vi blir gjort oppmerksomme på risikoer og andre feilbehandlinger i vår virksomhet, slik at det kan rettes opp så raskt som mulig. Du spiller en viktig rolle ved å rapportere eventuelle uregelmessigheter i vår virksomhet.

Vår varslertjeneste gir deg muligheten til å informere oss om en mistanke om en alvorlig hendelse innenfor vår virksomhet. Via skjemaet kan du gi informasjon dersom du mistenker at noe ikke er i tråd med våre etablerte retningslinjer, våre etiske prinsipper, våre verdier eller annet som kan påvirke menneskers liv, helse eller vår organisasjon alvorlig.

Hvis du ønsker å sende inn en rapport om feilbehandling, fyll ut skjemaet nedenfor og oppgi kontaktinformasjonen din. Dersom du ønsker å være anonym er det viktig at du ikke oppgir kontaktinformasjonen din i skjemaet. Vær oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å gi tilbakemelding på saker sendt inn av anonyme personer. Dersom du ønsker å bli oppringt for å rapportere en henvendelse muntlig, ber vi deg registrere et kontaktnummer og skrive i emnefeltet at du ønsker å bli oppringt.

Registrere sak

Hvordan vi håndterer din henvendelse

Vår varslingstjeneste er kryptert og vi behandler alle henvendelser konfidensielt. Mottaker er upartisk og er ikke knyttet til den eksterne driften eller ledelsen.