Vilkår

Vilkår

Informasjon om hvordan personopplysningene dine håndteres

Takk for at du velger å søke jobb via StudentConsulting. Du velger selv hvilke opplysninger du ønsker å legge ved i søknaden din. StudentConsulting oppfordrer samtlige søkende til å oppdatere sine personopplysninger fortløpende for å sikre at informasjonen er aktuell og korrekt.

Ved å bekrefte dette samtykkedokument godkjenner du at StudentConsulting samler inn og behandler personopplysninger om deg i samsvar med det som står skrevet nedenfor. StudentConsulting vil behandle personopplysningene i samsvar med det som angis i dette dokumentet og i samsvar med den generelle personvernforordningen (General Data Protection Regulation (GDPR), europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/679)) og annen gjeldende lovgivning.

Hvordan vi bruker og verner personopplysningene dine

StudentConsulting samler inn og behandler personopplysninger som er nødvendige for å:

  • Etablere og fastholde en ansettelse for deg (i Norge eller utenlands)
  • Gjøre deg oppmerksom på relevante jobbtilbud, formidle opplæringsmuligheter og karriereservice, samt tilby deg ansettelse hos oss eller gjennom vår rekrutteringsservice
  • Tilby personlig utvikling, utvalg og vurdering
  • Beskrive våre tjenester
  • Leve opp til lovkravene som stilles til oss, og at vi skal kunne levere slik informasjon som myndighetene krever.

StudentConsulting har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysningene dine mot for eksempel manipulasjon, tap eller uvedkommende tilgang. Vi tilpasser kontinuerlig våre sikkerhetstiltak til den løpende tekniske utviklingen.

Når sletter vi informasjonen?

Dersom du ikke har logget inn eller oppdatert kontoen din på tre (3) år, vil kontoen automatisk bli slettet. Vi vil påminne deg om dette like før disse tre (3) årene har passert, slik at du får mulighet til å oppdatere kontoen din og dermed bli værende i vårt store kandidatnettverk. Hvis du blir ansatt hos StudentConsulting, behandles personopplysningene dine også i forbindelse med at vi skal kunne oppfylle de krav som stilles til oss som arbeidsgiver, eksempelvis gjennom ansettelsesavtale, lov og kollektivavtale.

Samtykket er gyldig til du enten selv tilbakekalle ditt samtykke eller avslutter kontoen din, alternativt til StudentConsulting avslutter kontoen din hvis det har forekommet brudd mot våre retningslinjer. Avslutning av en konto kan imidlertid innebære at vi må lagre opplysninger om eksempelvis ansettelsestid, for å oppfylle rettslige eller avtalemessige forpliktelser. Behandlingen av personopplysninger vil gjelde så lenge det er nødvendig for å kunne utføre den tjeneste du har krevd, eller som du har gitt oss ditt samtykke til.

StudentConsulting sletter personopplysninger i samsvar med egnet lovgivning til enhver tid. StudentConsulting sletter eller avidentifiserer personopplysninger når formålet med behandlingen av personopplysningene ikke lenger er gjeldende. Formålet med vår behandling av personopplysningene dine fremgår nærmere nedenfor.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Ved å godkjenne disse vilkårene samtykker du med at StudentConsulting samler inn og behandler personopplysninger om deg i samsvar med det som angis nedenfor:

PERSONOPPLYSNING

FORMÅL

Navn

Å identifisere deg som kandidat i prosessen med å finne en passende jobb ut fra den profilen du har skapt på hjemmesiden.

E-postadresse

Brukes for å kommunisere med deg og levere informasjon.

Telefonnummer

Brukes for å kommunisere med deg og levere informasjon.

Fødselsdato

Å identifisere deg som kandidat i prosessen med å finne en passende jobb ut fra den profilen du har skapt på hjemmesiden.

Sosiale medier (LinkedIn, Google+ & Facebook)

Brukes hvis du har registrert deg via noen av disse kanalene.

 

Bostedskommune

Brukes for å kunne matche deg som arbeidssøker til riktig jobb.

Tidligere arbeidslivserfaring

Sammenstilling av dine tidligere ansettelser for å vurdere om din profil og kompetanse passer med søkte jobb.

Ansettelsestid

Angis for å styrke dine opplysninger om tidligere jobb.

Arbeidsoppgaver

Angis for å bekrefte stilling og erfaringer i rollen.

Referanser

Du har ansvaret for å informere dine referanser om at de brukes som referanse, og at deres personopplysninger lagres i vår database for det formålet.

Brukes for å styrke din erfaring og kompetanse. Vi kan måtte innhente følsomme personopplysninger, eksempelvis opplysning om sykefravær.

Kurs

Brukes for å styrke din erfaring og kompetanse.

Attest/bevis

Brukes for å styrke din erfaring og kompetanse.

Foto

Brukes for å identifisere deg som arbeidssøker.

Video-CV

Brukes for å kunne knytte deg som arbeidssøker til riktig jobb og gi våre kunder et tydeligere bilde av deg som arbeidssøker.

Testresultat

Brukes for å kunne matche deg som arbeidssøker til riktig jobb.

 

StudentConsulting fraråder deg å meddele oss følsomme personopplysninger vedrørende etnisitet, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning og medlemskap i fagforening, opplysninger om helse og opplysninger om kjønnstilhørighet. Vi forbeholder oss derfor retten å slette alle personopplysninger av følsom karakter vedrørende andre enn deg selv, uten ditt samtykke.

Hvorfor og hvordan bruker vi informasjonen?

Informasjonen vil brukes for å:

  • Håndtere din søknad om ledige stillinger
  • Tilby deg jobb, relatert til dine ønsker og din kompetanse og for å forsyne deg med personlige tilbud, opplysninger eller innbydelser som vi anser som relevante for deg via e-post, digitale medier og sosiale medier.
  • Løpende kommunikasjon om de stillinger du har søkt via StudentConsulting.

Hvem deler vi informasjonen med?

De opplysningene som samles inn og behandles for ovenstående formål, kan bli innhentet så vel gjennom skriftlige prosedyrer som gjennom innspilling av videomateriale eller på annen måte. I samtykket godkjenner du at samtlige innsamlede personopplysninger kan bli overført til databehandlere som er kunder eller samarbeidspartnere/leverandører til StudentConsulting.

  • Vi kan dele personopplysningene dine med våre kunder som engasjerer StudentConsulting for å rekruttere eller leie inn personale.
  • Personopplysningene dine kan også bli gitt ut når det kreves ifølge lov, eksempelvis diskrimineringslovgivningen eller til den svenske datainspeksjonen.

StudentConsulting er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som har blitt samlet inn. Visse personopplysninger, eksempelvis videoinnspillinger og øvrig informasjon som trengs for å identifisere disse videoinnspillingene, kan bli overført til kunder, lagret og behandles av StudentConsultings databehandlere. StudentConsulting har gjennom avtale med disse foretakene sikret at foretakene følger gjeldende lover og retningslinjer om håndtering av personopplysninger. I rekrutteringsprosessen kan videoinnspilling forekomme som et supplement. Ifølge dette samtykkedokumentet godkjenner du at StudentConsulting har rett til å fritt disponere videoene, inklusive gjøre endringer i dem. Med endringer mener vi ved behov å korte ned materialet for å presentere kandidater til våre kunder på beste måte.

Dine rettigheter

Du har rett til én gang per år å kreve et kostnadsfritt registerutdrag der du får beskjed om hvilke personopplysninger som finnes lagret om deg, og hvordan disse behandles hos oss i StudentConsulting. Ønsker du å få ut et registerutdrag flere ganger under et og samme år, tar vi i StudentConsulting en administrativ avgift på 395 kr per gang.

En anmodning om registerutdrag skal være undertegnet og sendes per post til StudentConsulting, Att: Ekonomiavdelningen, Box 5832, 102 48 Stockholm. Du må angi ditt personnummer og hvilken adresse eller e-postadresse utdraget skal sendes til.

Du har også rett til å kreve korrigering når det gjelder personopplysninger som vi behandler om deg. Du har alltid rett til å kalle tilbake ditt samtykke, noe som innebærer at dine opplysninger slettes fra vår database, og vi kan ikke lenger formidle jobbtilbud, utdanningstilbud og karriereservice til deg. Merk at det finnes et grunnlag for komplett sletting, eksempelvis hvis du har søkt en jobb gjennom oss i StudentConsulting, må vi lagre dine søknadsdokumenter i tjuefire (24) måneder etter avsluttet rekrutteringsprosess med henvisning til diskrimineringslovgivningen.

Kontaktopplysninger

Behandlingsansvarlig

StudentConsulting
Box 5832
102 48 Stockholm

Personvernrådgiver
dpo@studentconsulting.com

Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått informasjonen i disse vilkårene, og samtykker i at selskapene i StudentConsultings konsern behandler personopplysninger om meg i samsvar med det som er skrevet ovenfor.

Les vår integritetspolicy for ansatte/arbeidssøkere om du vil vite mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her

StudentConsulting i tall

Talenter

+450 000

Bestiller

+17 000

Oppdragssteder

206

Jobber det siste året

20 185

Les mer