Om oss Certifieringar och auktoriseringar

Certifieringar och auktoriseringar

StudentConsultings arbetssätt och ledningssystem är ISO-certifierade enligt ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö och ISO 45001 Arbetsmiljö. Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar och avvikelsehantering där såväl kunder, konsulter, kandidater och kollegor deltar.

På StudentConsulting löper kvalitet som en röd tråd genom hela verksamheten. Vårt kvalitativa arbetssätt och ledningssystem är en förutsättning för vår kundnöjdhet, hållbara affärsmodell och i slutändan för att vi får förtroendet att skapa jobb för så många människor. För att säkerställa att vårt kvalitativa arbetssätt genomsyrar hela organisationen jobbar vi med uppföljning på individ-, enhets-, regions- och nationell nivå. Varje vecka och varje månad rapporterar kollegorna till sin närmsta chef utifrån förbestämda aspekter och måltal. Varje månad genomförs medarbetarsamtal med syfte att utvärdera föregående, och planlägga kommande månad. Vi mäter aktiviteter, leveranssäkerhet och tillsättning, kundnöjdhet, försäljning med mera - i realtid. Avvikelser följs upp och analyseras i syfte att leverera och prestera bättre i framtiden. Transparensen gör att alla vet vilka mål de ska leva upp till varje dag, varje vecka.

Kollektivavtal & auktoriseringar

StudentConsulting har kollektivavtal med samtliga LO- och Akademikerförbund samt Unionen. Vi är medlem i Kompetensföretagen där vi är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag vilket garanterar att vi följer de lagar och regler som auktoriseringen kräver. Läs mer om regler för auktoriserade företag på www.kompetensforetagen.se 

Läs mer om Almega

 

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+17 000

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

20 185

Läs mer