Om oss Statliga ramavtal

Statliga ramavtal

StudentConsulting är stolt leverantör till den offentliga sektorn, i Sverige och Norge.

Vi levererar högsta kvalitet och flexibilitet efter fastställda villkor i avtalen utifrån upphandlarens behov och önskemål. Med lång erfarenhet i branschen, en rikstäckande närvaro med 206 uppdragsorter samt en levande kandidatbank med över 450 000 registrerade kandidater, är vi säkra på att kunna täcka upphandlande myndighets personalbehov och bistå med rekrytering, entreprenad, omställning och jobbförmedling – allt för att fylla behoven och hitta just de personer som ni behöver.

Vi har goda referenser och delar gärna med oss av våra erfarenheter för att tillsammans skapa goda affärer, bidra till en hållbar utveckling och säkra god konkurrens på marknaden.

Kontakta oss gärna för att få veta mer!
upphandlingar@studentconsulting.com

 

StudentConsulting levererar bemanningstjänster i Stockholms län till statliga myndigheter och offentligt styrda organ genom ramavtalet med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Inhyrningen kan avse kortare tidsperioder från enstaka timmar, arbetsdagar upp till månader och år.

Vi tillhandahåller kontorstjänster inom följande yrkesområden:

 • Administratör
 • Arkivarie Assistent
 • Assistent
 • Controller
 • Ekonomiassistent
 • Handläggare
 • Inköpare
 • Jurist
 • Kommunikatör/Informatör
 • Löneadministratör
 • Personaladministratör
 • Receptionist
 • Redovisningsekonom
 • Redovisningsekonom
 • Registrator
 • Vaktmästare
 • Växeltelefonist

 

 Följande myndigheter under riksdagen deltar och kan nyttja ramavtalet:                  

 • Riksdagens Ombudsmän
 • Riksdagsförvaltningen
 • Riksrevisionen
 • Sveriges Riksbank

 

Avropen sker genom förnyad konkurrensutsättning (överstigande 500 timmar) samt genom rangordning (t.o.m 500 timmar).

Kontakta oss nedan med ert avrop

Email: staten@studentconsulting.se
Telefon: 020-360 370

Kontaktperson Ramavtalet 

Jessica Rülcker
Email: jessica.rulcker@studentconsulting.com
Telefon: 010-122 42 21

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+17 000

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

20 185

Läs mer