För arbetsgivare Yrkesområden Lärare

Lärare

Inom Skola har vi utvecklat den tjänst som vi kanske är mest stolt över utav alla våra personallösningar - branschens ledande Lärarvikariesystem.

Vi skräddarsyr en pool av lärarvikarier som passar ert behov och sköter sedan hela vikarieförsörjningen via ett egenutvecklat digitalt system. Systemet sköter till exempel hela Boden och Lerum kommuns vikarieförsörjning. Några av fördelarna med vår tjänst: 

Hög leveranssäkerhet med hög kvalitet 

 • Under 2018 kunde vi i 97% av fallen leverera en lärarvikarie i rätt tid med rätt kompetens.
 • Av dem var det cirka 70% av behoven som tillsattes samma dag.

Maximal flexibilitet 

 • 1:1-förhållande mellan behov och kostnad.
 • Inga fasta kostnader, endast nyttjade timmar.
 • Ingen konvertering eller företrädesrätt. 
 • Inga sjuklöner av personal. 
 • Inga personalkostnader under sommaren. 
 • Möjlighet att minska egen administrativ organisation. 

Möjlighet att överta konsulter 

 • Under rekryteringssamarbetet har du även möjlighet att anställa och överta konsulter, vilket tryggar er löpande kompetensförsörjning.
 • Under 2017 hjälpte vi en av våra kommunkunder med mer än 1/3 av deras årliga rekryteringar som anställdes från vår lärarvikariepool till fasta tjänster inom kommunen.  
 • Genom att hyra in en konsult innan du väljer att anställa får du möjlighet att prova personens förmåga för jobbet i praktiken och kan därefter avgöra om det är en framtida medarbetare. Vi erbjuder våra kunder att när som helst anställa konsulten, oavsett om konsulten varit inhyrd på heltid eller endast på timmar. 

Hur kan vi hitta så många lärarvikarier? 

Vi har Skandinaviens största rekryteringsnätverk av lärarstudenter och unga akademiker och ett gediget kontaktnät med samtliga lärosäten med lärarutbildning. Detta gör att vi kan genomföra proaktiv rekrytering av lärarstudenter. Vi har idag över 1000 personer i vårt nätverk som vill jobba inom skolsektorn. 

Så klart hjälper vi även företag/kommuner att tillsätta enskilda roller inom skola och förskola. Bland annat till roller så som: 

 • Förskollärare 
 • Grundskollärare
 • Gymnasielärare
 • Elevassistenter   

Jag vill veta mer, kontakta mig

Referenscase lärare:

Bodens kommun

StudentConsulting har haft avtal med Bodens kommun sedan hösten 2013. Vi sköter huvuddelen av kommunens vikarietillsättning, från förskola till gymnasiet, via våra cirka 150 konsulter. Under de senaste fem åren har vi i mer än 95% av fallen levererat en lärarvikarie i rätt tid med rätt kompetens. Mer än 70 procent av behoven inkommer och tillsätts samma dag.

Läs mer

StudentConsulting har expertkompetens inom flera branscher

Genom åren har vi utvecklat expertis inom flera branscher. Vi arbetar dock med fler branscher än de som listas nedan

Välj bransch

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+17 000

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

20 185

Läs mer