Referenscase Lärare
larare_1920.jpg (1)

Referenscase: Bodens kommun

StudentConsulting har haft avtal med Bodens kommun sedan hösten 2013. Vi sköter huvuddelen av kommunens vikarietillsättning, från förskola till gymnasiet, via våra cirka 150 konsulter. Under de senaste fem åren har vi i mer än 95% av fallen levererat en lärarvikarie i rätt tid med rätt kompetens. Mer än 70 procent av behoven inkommer och tillsätts samma dag.

Hög leveranssäkerhet

Rekryterarna som arbetar med uppdraget har specialiserat sig på rekrytering av lärare och lärarvikarier. De utvecklar ständigt de sätt som vi hittar intressanta kandidater på: ute på universitet och högskolor, i interna och externa databaser samt ute på fysiska event. För att rekryterarna ska få förståelse för uppdraget innan de träffar kandidaterna läser de läroplanen och skaffar sig en inblick i hur kommunen själv genomför rekryteringsprocessen.

Skräddarsytt vikariesystem

Samtliga beställningar sker digitalt, vilket sparar tid och skapar enkelhet för såväl den beställande chefen som för StudentConsulting och konsulten. Beställningarna går att följa upp i realtid i systemet, där all information finns samlad. Har utdrag ur belastningsregistret gjorts? Hur många timmar beställdes på en specifik förskola förra månaden? Hur stor del av frånvaron är planerad? Systemet hjälper oss inte enbart med leveransen utan förbättrar även samarbetet genom att tillgängliggöra viktiga data.

Lösning på lärarbristen

Som många andra kommuner har Bodens kommun upplevt en tilltagande lärarbrist och en del av lösningen har varit vikariesamarbetet. Kommunen har hittills rekryterat över 80 stycken vikarier. Ett exempel är studenter som jobbat extra under studietiden och som kommunen rekryterar när de studerat färdigt. På så sätt har vikarierna och kommunen redan bekantat sig med varandra innan anställningen.

Kostnadseffektiv lösning

Bodens kommun får en kostnadseffektiv vikariehantering genom att enbart betala för faktiska vikarietimmar, avropa på daglig basis samt en helhetslösning innehållande vikariesystem och rekryteringsmöjlighet av vikarier.

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+17 000

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

20 185

Läs mer