Om oss Hållbarhet
hallbarhet_1920.jpg

Hållbarhet

Vi på StudentConsulting grundar vårt och ansvarstaganden i FN:s Agenda 2030 och ISO 26000, som är den internationella standarden för socialt ansvarstagande. Vi arbetar varje dag för att kunna erbjuda en hållbar kompetensförsörjning och är stolta över att nu kunna meddela att vi klimatkompenserar för vårt koldioxidutsläpp.

Vi ska ta ansvar för vår verksamhet och dess direkta och indirekta påverkan på samhälle, miljö, människor och ekonomi. Vi ska bedriva vår verksamhet med hög grad av transparens, omtanke och respekt samt ta aktiva val och agera utifrån våra värderingar. StudentConsulting arbetar ständigt för att vara en jämställd och inkluderande arbetsgivare, fri från alla typer av diskriminering, som tillhandahåller trygga arbetsplatser där medarbetarna får möjlighet till personlig utveckling.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Läs gärna vår hållbarhetsredovisning här

Miljö

Miljö

Klimatförändringarna är ett verkligt och otvivelaktigt hot och den global uppvärmningen kommer leda till allvarliga konsekvenser för hela planeten om den inte bromsas. Vi måste agera nu.

Läs mer
Klimatkompensation

Klimatkompensation

De senaste åren har vi jobbat hårt för att minska vår klimatpåverkan genom att bland annat öka graden av digitalisering och minska vårt resande. Från och med 2019 har vi tagit ytterligare ett steg i detta arbete genom klimatkompensering.

Läs mer
Jämställdhet

Jämställdhet

För StudentConsulting handlar jämställdhet om att fördela inflytande och resurser rättvist, utan påverkan av kön, bakgrund, funktion eller läggning. Det är enligt oss en självklarhet att jämställdhet och mångfald bidrar till utveckling och tillväxt, såväl i samhället och världen som i företag och på arbetsplatser.

Läs mer
Hållbar affärsmodell

Hållbar affärsmodell

Varje år föds 250 000 människor i Skandinavien. 250 000 människor som börjar grundskolan och sedan gymnasiet. Unga människor med framtidsplaner och drömmar. Några vill komma ut på arbetsmarknaden direkt efter gymnasiet och påbörja nästa kapitel i livet. Andra väljer att först studera vidare.

Läs mer
CSR

CSR

Vi på StudentConsulting vill ta ansvar för, och bidra till, en positiv samhällsutveckling. Vi ser de utmaningar samhället ställs inför idag, mycket kopplat till integration eller ungdomar som hamnar snett, behandlas illa eller mår dåligt.

Läs mer

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+17 000

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

20 185

Läs mer