Om oss Hållbarhet Jämställdhet
jamstalldhet.jpg

Jämställdhet

För StudentConsulting handlar jämställdhet om att fördela inflytande och resurser rättvist, utan påverkan av kön, bakgrund, funktion eller läggning. Det är enligt oss en självklarhet att jämställdhet och mångfald bidrar till utveckling och tillväxt, såväl i samhället och världen som i företag och på arbetsplatser.

I vår verksamhet vill vi därför säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. I StudentConsultings ledningsgrupp är 61,5 % kvinnor. Bland verksamhetens affärschefer är 69 % kvinnor. Dessa siffror speglar i stort könsfördelningen bland interna medarbetare i bolaget.

StudentConsulting arbetar med kompetensbaserad rekrytering där kandidaterna bedöms utifrån kompetens och kvalifikation. Vi ska driva rekryteringsprocesser med stort ansvarstagande, engagemang och med bästa möjliga kvalitet. En kandidat ska aldrig missgynnas på grund kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

För att säkerställa jämställdhet, mångfald och inkludering i vårt bolag undersöker och analyserar vi årligen flera faktorer och aspekter utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Denna analys resulterar om nödvändigt i åtgärder som sedan följs upp och utvärderas.

Några områden vi undersöker:

  • Arbetsförhållanden
  • Löner och anställningsvillkor
  • Rekrytering och befordran
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Möjlighet att förena jobb med föräldraskap

 

Läs mer om resultaten från våra undersökningar i vår hållbarhetsrapport, den hittar du här.

Miljö

Miljö

Klimatförändringarna är ett verkligt och otvivelaktigt hot och den global uppvärmningen kommer leda till allvarliga konsekvenser för hela planeten om den inte bromsas. Vi måste agera nu.

Läs mer
Klimatkompensation

Klimatkompensation

De senaste åren har vi jobbat hårt för att minska vår klimatpåverkan genom att bland annat öka graden av digitalisering och minska vårt resande. Från och med 2019 har vi tagit ytterligare ett steg i detta arbete genom klimatkompensering.

Läs mer
CSR

CSR

Vi på StudentConsulting vill ta ansvar för, och bidra till, en positiv samhällsutveckling. Vi ser de utmaningar samhället ställs inför idag, mycket kopplat till integration eller ungdomar som hamnar snett, behandlas illa eller mår dåligt.

Läs mer

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+17 000

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

20 185

Läs mer