Om oss Hållbarhet Klimatkompensation
tradplantering.jpg

Klimatkompensation

De senaste åren har vi jobbat hårt för att minska vår klimatpåverkan genom att bland annat öka graden av digitalisering och minska vårt resande. Från och med 2019 har vi tagit ytterligare ett steg i detta arbete genom klimatkompensering.

Vårt långsiktiga mål är att genom bland annat fortsatt digitalisering, innovation och minskat resande självständigt leva upp till att vara klimatpositiva. Fram tills att vi nått den milstolpen kommer vi miljökompensera vår negativa miljöpåverkan genom certifierade projekt som utöver klimatkompensation även bidrar till flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Att investera i ett klimatkompensationsprojekt är nämligen inte bara en investering för klimatet. Det är i vårt fall även en investering för en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i Etiopien där projektet genomförs.

Hur vi har beräknat vår miljöpåverkan

Vi har analyserat hur vår verksamhet påverkar miljön negativt genom koldioxidutsläpp. I våra beräkningar har vi tagit hänsyn till allt från olika typer av resor till elförbrukning, förbrukning av kontorsmaterial, arbetskläder, teknisk utrustning och avfall med mera.

Vi har även analyserat och beräknat hur vi positivt påverkar miljön, genom att vi till exempel tillämpar digitala avtal och fakturor istället för i pappersform, och att vi väljer digitala möten istället för fysiska.

Vår totala miljöpåverkan är därmed resultatet av vår positiva miljöpåverkan minus vår negativa miljöpåverkan, och visar idag den minuspost vi nu valt att klimatkompensera för.

Trädplantering i Etiopien

Idag återstår endast 3 % av Etiopiens naturliga skogar. Den långt framskridna avskogningen innebär ökade växthusgasutsläpp, minskad bindning av kol i mark och träd samt utsatta ekosystem.

Avskogningen har dessutom resulterat i att den etiopiska jordbrukssektorn, som förser över 90 % av populationen med deras levebröd, blir lidande av jorderosion, översvämning och torka. Det innebär en allt osäkrare livsmedelsförsörjning och inkomstgenerering för en av världens fattigaste befolkningar.

Det Gold Standard-certifierade Sodo och Humbo-projektet syftar till att vända avskogningstrenden, återetablera regionens naturliga skogar och därigenom stärka de naturliga ekosystemen. Projektet fungerar genom ett aktivt deltagande från de lokala samhällena där invånarna ansvarar för projektets implementering. Vinsten som projektet genererar återinvesteras i samhällsstärkande initiativ som utbildning och sjukvård.

Under Sodo och Humbo-projektet kommer 1,2 miljoner träd att etableras och skyddas. Därigenom kommer uppskattningsvis 189 027 ton CO2e att bindas.

Projektet bidrar till flera av Agenda 2030’s hållbarhetsmål:

Projektet skapar bättre möjligheter till odling: “Vi odlar grönsaker och frukt där vi bor. Det är stor skillnad sen projektet startade. Vi brukade äta två gånger per dag, nu äter vi tre gånger.” - boende i området

2 000 personer sysselsätts idag av projektet. Dessutom sker en produktionsökning av exempelvis träprodukter, honung, medicin och frukt, som i sin tur bidrar till hushållens ekonomi.

De 1,2 miljonerna etablerade träden tillsammans med de skyddade skogsområdena genererar en utsläppsreduktion motsvarande 189 027 ton CO2e per år.

Projektet syftar till att vända avskogningstrenden i Etiopien, återetablera skogarna och stärka de naturliga ekosystemen. Bland annat skyddas över 50 naturliga trädarter, varav många är rödlistade.

Miljö

Miljö

Klimatförändringarna är ett verkligt och otvivelaktigt hot och den global uppvärmningen kommer leda till allvarliga konsekvenser för hela planeten om den inte bromsas. Vi måste agera nu.

Läs mer
Jämställdhet

Jämställdhet

För StudentConsulting handlar jämställdhet om att fördela inflytande och resurser rättvist, utan påverkan av kön, bakgrund, funktion eller läggning. Det är enligt oss en självklarhet att jämställdhet och mångfald bidrar till utveckling och tillväxt, såväl i samhället och världen som i företag och på arbetsplatser.

Läs mer
CSR

CSR

Vi på StudentConsulting vill ta ansvar för, och bidra till, en positiv samhällsutveckling. Vi ser de utmaningar samhället ställs inför idag, mycket kopplat till integration eller ungdomar som hamnar snett, behandlas illa eller mår dåligt.

Läs mer

StudentConsulting i siffror

Talanger

+400 000

Beställare

+13 800

Uppdragsorter

176

Rekryteringar per år

11 554

Läs mer