Om oss Hållbarhet Klimatkompensation
shutterstock_637029199.jpg

Klimatkompensation

De senaste åren har vi jobbat hårt för att minska vår klimatpåverkan genom att bland annat öka graden av digitalisering och minska vårt resande. Från och med 2019 har vi tagit ytterligare ett steg i detta arbete genom klimatkompensering.

Vårt långsiktiga mål är att genom bland annat fortsatt digitalisering, innovation och minskat resande självständigt leva upp till att vara klimatpositiva. Fram tills att vi nått den milstolpen kommer vi miljökompensera genom certifierade projekt som utöver klimatkompensation även bidrar till flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Hur vi har beräknat vår miljöpåverkan

Vi har analyserat hur vår verksamhet påverkar miljön negativt genom koldioxidutsläpp. I våra beräkningar har vi tagit hänsyn till allt från olika typer av resor till elförbrukning, förbrukning av kontorsmaterial, arbetskläder, teknisk utrustning och avfall med mera.

Vi har även analyserat och beräknat hur vi positivt påverkar miljön, genom att vi till exempel tillämpar digitala intervjuer, avtal och fakturor istället för i pappersform, och att vi väljer digitala möten istället för fysiska.

Det vi klimatkompenserar för är resultatet av vår positiva miljöpåverkan minus vår negativa miljöpåverkan, plus lite mer.

Klimatkompensering 2019, 2020 och 2021: Solenergi i Indien, Bhilwara

Trots att Indien är ett land med goda förutsättningar för solenergi produceras den största delen av deras el idag från kolkraft. Förutom att släppa ut överlägset mest koldioxid av de stora energislagen har kol stora negativa effekter på människor och miljö på lokal nivå.

I Bhilwara-distriktet har nu ett solenergiprojekt installerats med otroligt stor kapacitet att producera förnyelsebar elektricitet. Tack vare den fossilfria solenergin förhindrar projektet årligen utsläpp av ca 8 700 ton koldioxid.

Utöver den klimat- och miljönytta som solenergin bidrar med finns även positiva ekonomiska och sociala effekter. Projektet har bland annat bidragit till att sjukvården i byn är försedd med tillförlitlig tillgång till förnybar energi dygnet runt.

Klimatkompensering 2018: Trädplantering i Etiopien

Idag återstår endast 3 % av Etiopiens naturliga skogar. Den långt framskridna avskogningen innebär ökade växthusgasutsläpp, minskad bindning av kol i mark och träd samt utsatta ekosystem.

Avskogningen har dessutom resulterat i att den etiopiska jordbrukssektorn, som förser över 90 % av populationen med deras levebröd, blir lidande av jorderosion, översvämning och torka. Det innebär en allt osäkrare livsmedelsförsörjning och inkomstgenerering för en av världens fattigaste befolkningar.

Det Gold Standard-certifierade Sodo och Humbo-projektet syftar till att vända avskogningstrenden, återetablera regionens naturliga skogar och därigenom stärka de naturliga ekosystemen. Projektet fungerar genom ett aktivt deltagande från de lokala samhällena där invånarna ansvarar för projektets implementering. Vinsten som projektet genererar återinvesteras i samhällsstärkande initiativ som utbildning och sjukvård.

Under Sodo och Humbo-projektet etableras och skyddas 1,2 miljoner träd. Därigenom kommer uppskattningsvis 189 027 ton CO2e att bindas.

2 000 personer har sysselsatts av projektet, och dessutom sker en produktionsökning av exempelvis träprodukter, honung, medicin och frukt, som i sin tur bidrar till hushållens ekonomi.

Miljö

Miljö

Klimatförändringarna är ett verkligt och otvivelaktigt hot och den global uppvärmningen kommer leda till allvarliga konsekvenser för hela planeten om den inte bromsas. Vi måste agera nu.

Läs mer
Jämställdhet

Jämställdhet

För StudentConsulting handlar jämställdhet om att fördela inflytande och resurser rättvist, utan påverkan av kön, bakgrund, funktion eller läggning. Det är enligt oss en självklarhet att jämställdhet och mångfald bidrar till utveckling och tillväxt, såväl i samhället och världen som i företag och på arbetsplatser.

Läs mer
CSR

CSR

Vi på StudentConsulting vill ta ansvar för, och bidra till, en positiv samhällsutveckling. Vi ser de utmaningar samhället ställs inför idag, mycket kopplat till integration eller ungdomar som hamnar snett, behandlas illa eller mår dåligt.

Läs mer

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+17 000

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

20 185

Läs mer