Om oss Hållbarhet Miljö
miljo_1920.jpg

Miljö

Klimatförändringarna är ett verkligt och otvivelaktigt hot och den global uppvärmningen kommer leda till allvarliga konsekvenser för hela planeten om den inte bromsas. Vi måste agera nu.

Vi på StudentConsulting strävar efter att aktivt agera för, påverka, stimulera och uppnå resultat för en bättre miljö. Vi ska tillsammans med våra kunder, konsulter och kandidater minimera antalet miljönegativa resor samt välja elektronisk kommunikation och digitala mötesformer i så stor utsträckning som möjligt. Vi ska aktivt agera för att minska förbrukning av, och återvinna, överblivet material och utrustning.

Digitalisering & innovation

Vi var först ut i branschen med Video-Cv:t som möjliggör en snabbare och mer miljövänlig rekrytering. Förutom att bringa värde till kunden och kandidaten som snabbt och kostnadseffektivt kan matchas, minskas koldioxidutsläpp kopplat till de resor kandidaterna måste göra för fysiska intervjuer.

Vi har tagit ett aktivt val att driva interna program för introduktion och utbildningar digitalt i syfte att minska flyg- och bilresor för våra medarbetare runt om i Sverige, Norge och Danmark.

Vi var tidigt ute med att införa digitala anställnings- och kundavtal samt möjligheten till elektronisk fakturering.

Vi har ökat användandet av digitala mötesformer för exempelvis intervjuer och möten i syfte att vara så tillgängliga som möjligt samt undvika onödiga miljönegativa resor.

Vi är stolta men inte nöjda och vår digitala innovation fortsätter. Tack vare att vi själva utvecklar vårt ledningssystem har vi stora möjligheter att forma det på ett sätt som på bästa möjliga vis gynnar både miljön och våra intressenter.

Miljömål

Vi har mellan 2017 och 2018 lyckats minska vårt totala CO2-utsläpp med 10 %, och utsläppet kopplat till flygresor med hela 25 %.

Detta har vi lyckats med bland annat genom att i större grad använda digitala mötesformer, samåka, planera möten på annan ort smartare samt genomföra samtliga interna utbildningar via Skype.

Vi har under samma period även sänkt vårt koldioxidutsläpp kopplat till pappersutskrifter med totalt 11 %. Detta har vi lyckats med främst tack vare vår digitala innovation samt en tydlig miljöpolicy.

Vi är stolta över vår positiva utveckling men vill fortsätta minska vår klimatpåverkan. Av den anledningen har vi tagit fram en klimatbudget med målsättningar kring hur vi ska sänka vårt koldioxidutsläpp ytterligare. Ett exempel är att vi vill minska CO2-utsläppet kopplat bil- och flygresor med ytterligare 10 %.

Inom en 5-årsperiod vill vi även kunna införa en No Paper-policy!

Miljöpolicy

Vill du läsa mer om vår miljöpolicy? Den hittar du här.

Klimatkompensation

Klimatkompensation

De senaste åren har vi jobbat hårt för att minska vår klimatpåverkan genom att bland annat öka graden av digitalisering och minska vårt resande. Från och med 2019 har vi tagit ytterligare ett steg i detta arbete genom klimatkompensering.

Läs mer
Jämställdhet

Jämställdhet

För StudentConsulting handlar jämställdhet om att fördela inflytande och resurser rättvist, utan påverkan av kön, bakgrund, funktion eller läggning. Det är enligt oss en självklarhet att jämställdhet och mångfald bidrar till utveckling och tillväxt, såväl i samhället och världen som i företag och på arbetsplatser.

Läs mer
CSR

CSR

Vi på StudentConsulting vill ta ansvar för, och bidra till, en positiv samhällsutveckling. Vi ser de utmaningar samhället ställs inför idag, mycket kopplat till integration eller ungdomar som hamnar snett, behandlas illa eller mår dåligt.

Läs mer

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+13 800

Uppdragsorter

203

Jobb senaste året

13 896

Läs mer