För arbetsgivare Yrkesområden Teknik/Ingenjörer

Teknik/Ingenjörer

För att hänga med i den snabba tekniska utveckling som sker krävs personer med rätt kompetens i företaget för att säkerställa er konkurrenskraft. I ett bristyrke som detta är det en stor fördel att vi besitter Skandinaviens största nätverk för studenter, akademiker och unga i karriären med över 450 000 talanger. Utöver vår egen databas så arbetar vi även med extern search via stora kanaler så som Monster och LinkedIn, vilket gör att vi kan erbjuda bevakning av kandidatmarknaden för att hitta rätt kompetens till just ditt företag.

Senaste året har vi tillsatt över 100 tjänster inom Teknik i Skandinavien. Som en effekt av dessa tillsättningar, har vi byggt upp ett nätverk på 600 personer som vill jobba inom Teknik. Bland annat till roller så som: 

  • Byggnadsingenjör 
  • Ingenjör Maskinteknik  
  • Ingenjör Elektronik
  • CAD-ritare
  • Arkitekt
  • Laboratorieingenjör
  • Ingenjör Gruvteknik
  • Ingenjör Elektronik
  • Ingenjör Kemi
  • Flygtekniker 

Letar du ingenjörer inom till exempel IT-teknik? Då vi jobbar väldigt mycket med IT-rekryteringar har vi brutit ut det till ett eget område som du kan läsa mer om här.
  

Jag vill veta mer, kontakta mig

Referenscase Teknik/Ingenjörer:

ABB

StudentConsulting är en strategisk partner och har levererat teknikkonsulter till ABB sedan 2009. År 2012 ingick parterna i ett ramavtal om leverans av bemanningstjänster inom kategorierna Young Professionals och studenter. StudentConsulting har tagit fram en bemanningspool som är baserad på flexibilitet och högst tillgänglighet. I nuläget har vi drygt 50 aktiva uppdrag runtom i Sverige varav tjänster som till exempel montörer, ingenjörer och programmerare ingår.

StudentConsulting har expertkompetens inom flera branscher

Genom åren har vi utvecklat expertis inom flera branscher. Vi arbetar dock med fler branscher än de som listas nedan

Välj bransch

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+17 000

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

20 185

Läs mer