För arbetsgivare Information om coronaviruset (covid -19)
shutterstock_1661809675.jpg

Till dig som hyr in personal från StudentConsulting: Information om coronaviruset (covid -19)

Uppdaterad 2020-06-13

Coronaviruset har börjat få en större spridning i Sverige, och även om den absoluta majoriteten som smittas tillfrisknar, bör vi alla göra vårt bästa för att hindra att viruset sprids. Vi vill gärna informera dig som kund om StudentConsultings arbete och riktlinjer i frågan.

Inhyrd personal ska i första hand följa kundarbetsplatsens riktlinjer. Utöver det har StudentConsulting genomfört följande åtgärder:

  • Informerat all intern personal om våra interna riktlinjer, vilka i korta drag innebär arbete hemifrån efter vistelse i riskområde eller efter kontakt med smittad person. All intern personal som har luftvägssymtom arbetar hemifrån. All intern personal tar också med sig dator och telefon efter arbetet, i det fall att någon känner av symtom men är tillräckligt frisk för att arbeta hemifrån.
  • Informerat all uthyrd personal om hygienregler, samt riktlinjer för när någon har varit i ett riskområde eller efter kontakt med smittad person. I dessa fall ska personen först kontakta sin chef på StudentConsulting och kan återvända till kundarbetsplatsen först efter att klartecken getts. I detta fall kommer kundansvarig givetvis att föra dialog med dig som kund.
  • Samtliga besökare på våra kontor, inklusive kandidater som ska komma på intervju, tillfrågas via telefon om de har befunnit sig i ett riskområde de senaste två veckorna. Om så är fallet, ställs besöket in, alternativt sker via telefon/Skype. I allt större mån håller vi intervjuer via Skype, men rekryterings- och anställningsprocessen sköts med samma kvalitet som tidigare då vi redan har många digitala lösningar på plats.
  • Vi ser till att få en bra översyn över våra befintliga konsulter som är friska och tillgängliga för arbete.
  • Vi ser till att alla konsulter är väl informerade om vad som gäller och hur de sjukanmäler sig.
  • Vi ser över vårt kandidatinflöde och försöker i största möjliga mån att rekrytera upp personal för att täcka för eventuell frånvaro, alternativt om du som kund önskar hyra in personal på grund av eget personalbortfall.

Med riskområden avses länder som UD avråder att resa till, alternativt i ett land med större virusspridning.

Vid frågor, vänd dig till din kontaktperson på StudentConsulting.

Bästa hälsningar,
StudentConsulting

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+13 800

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

17 406

Läs mer