Referenscase Försäljning
comhem_sales_2_1920.jpg

Com Hems försäljning ökade med 10%

Efter att Com Hem lanserat bredband och telefoni via sitt kabel TV-nät ville de öka användningen av de nya tjänsterna. StudentConsulting utsågs till den partner som skulle bygga upp och drifta direktförsäljningen över hela Sverige och inom två månader hade en säljorganisation etablerats i samtliga stora svenska städer. Slutresultatet blev att StudentConsulting ökade Com Hems totala försäljning med 10%.

Efter att Com Hem lanserat bredband och telefoni via sitt kabel TV-nät upptäcktes att en liten andel av kunderna använde de mer lönsamma bredbands- och telefonitjänsterna. Att öka användningen av de nya tjänsterna var viktigt och i detta fanns en stor möjlighet att öka omsättning, lönsamhet samt minska andelen kunder som valde att avsluta sina tjänster. Lösningen blev att via direktförsäljning möta kunderna i hemmet där de använder teknologin.

Com Hem hade en grupp om ett fåtal utesäljare som besökte kunderna genom direktförsäljning. Com Hem såg strategiska och ekonomiska fördelar med att låta en extern part investera i uppstart av och driften av en större direktförsäljningsorganisation. StudentConsulting utsågs till den partner som skulle bygga upp och drifta direktförsäljningen över hela Sverige.

StudentConsulting kunde leverera en större och flexibel säljkår av högpresterande säljare som arbetade när kunderna var hemma, det vill säga på kvällar och helger. Utöver det hade StudentConsulting den geografiska täckningen med kontor som möjliggjorde ett proaktivt arbete med kandidater för att garantera leverans.

Inom två månader hade StudentConsulting etablerat en säljorganisation i samtliga stora svenska städer. Under kort tid byggdes en kraftfull säljkanal upp bestående av 120 säljare, säljcoacher, teamleaders och en avdelning som planerade säljarnas närvaro och föraviserade dessa med fastighetsägarna före kundbesöken.

StudentConsulting ökade Com Hems totala försäljning med 10%. Lönsamheten per kund och per ny kund ökade tack vare att StudentConsulting var skickligare på säljträning, planering och uppföljning. Till exempel uppvisade StudentConsultings försäljning en signifikant högre andel bredbandstjänster med högre hastighet, fler telefonabonnemang och fler tilläggstjänster i jämfört med jämförbara säljkanaler.

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+17 000

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

20 185

Läs mer