Referenscase Kundservice
customer_service_1920.jpg

Referenscase: SAS

StudentConsulting är ramavtalsleverantör till SAS sedan 2016 och har uppdraget som bemanningspartner för deras kundtjänst, Customer Care. SAS Customer Care har stora säsongsvariationer i belastningen och måste även vara beredd att skala upp för att möta en ökad ärendemängd, vid till exempel stora trafikstörningar och vulkanutbrott.

Flexibilitet med bemanningspool

Uppdraget är en flexibel bemanningslösning där en poollösning erbjuder SAS flexibilitet och möjlighet att möta en varierande efterfrågan på bemanning. 24 studentkonsulter arbetar mellan 1–5 dagar i veckan.

Effektivitet med IT-system

Uppdraget manageras genom vårt IT-system CustomerNet, som ger SAS möjlighet att enkelt beställa pass och följa bemanningen, schemaläggningen och kostnader. StudentConsultings konsultchef svarar för uppföljning av konsulternas prestation, medan arbetsledning på plats utförs av SAS personal.

Gemensam uppföljning med tydliga KPIer

Vår leverans mäts dagligen och vi får feedback varje vecka. Statistik som redovisas är genomsnittligt antal stängda ärenden per dag, antal stängda ärenden per vecka och framförallt genomsnittlig handläggningstid per ärende. Konsulternas effektiva arbetstid mäts även med fördelning av den totala arbetstiden, vilket ger ytterligare ett redskap i den individuella konsultuppföljningen och för att öka effektiviteten i bemanningen.

IT-system underlättar rekrytering

Nyckelfaktorerna för en framgångsrik leverans har varit ett bra samarbete vid rekryteringen, där StudentConsultings presentationsverktyg Instant Match används för att presentera kandidater som sedan SAS gjort ett urval, vilka intervjuats på plats. Vidare har en tydlig krav- och målbild formulerats vid uppdragsstart som sedan följts upp veckovis via mail, där StudentConsultings konsultchef vidtagit actions utifrån utfall, samt på månadsmöten då måluppfyllnaden kopplat till de fastställda KPI:erna stämts av.

Snabbhet och flexibilitet en nyckel till framgång

Samarbetet har fallit väl ut under året, SAS är nöjda med StudentConsulting som bemanningspartner och under sommaren levererade StudentConsulting hela sommarbehovet, kopplat till semestrar för ordinarie personal, med bibehållen hög kvalitet. Vid en oväntad händelse som krävde fler konsulter i juli månad rekryterade StudentConsulting ytterligare 8 konsulter på en veckas tid.

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+17 000

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

20 185

Läs mer