Villkor

Användarvillkor

Här kan du ta del av StudentConsultings användarvillkor och information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vänligen läs villkoren noggrant innan du registrerar ett konto och använder våra tjänster.

Genom att bekräfta denna samtyckeshandling godkänner du att StudentConsulting samlar in och i övrigt behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vad som sägs nedan. StudentConsulting kommer att behandla personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna handling och i övrigt i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), och annan tillämplig lagstiftning.

Hur använder vi och skyddar dina personuppgifter?

StudentConsulting samlar in och behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att:

  • Etablera och vidmakthålla en anställning för dig (i Sverige eller utomlands)
  • Göra dig uppmärksam på relevanta jobberbjudanden, förmedla utbildningsmöjligheter och karriärservice samt erbjuda dig anställning hos oss eller genom vår rekryteringsservice
  • Erbjuda personlig utveckling, urval och bedömning
  • Beskriva våra tjänster i övrigt
  • Leva upp till de legala krav som ställs på oss samt att vi ska kunna tillhandahålla sådan information som myndigheter begär.

StudentConsulting har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för skydda dina personuppgifter mot till exempel manipulation, förlust eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den ständiga tekniska utvecklingen.

När raderar vi information?

Har du inte loggat in eller uppdaterat ditt konto på tre (3) år kommer ditt konto automatiskt att raderas. Vi kommer att påminna dig strax före dessa tre (3) år har passerat så att du får chansen att uppdatera ditt konto i fall du önskar finnas kvar i vårt stora kandidatnätverk. Om du väljer att ta anställning hos StudentConsulting, behandlas dina personuppgifter med stöd av att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs på oss som arbetsgivare, exempelvis genom anställningsavtal, lag och kollektivavtal.

Samtycket gäller till dess att du antingen själv återkallat ditt samtycke eller avslutar ditt konto, alternativt fram till dess att StudentConsulting avslutar ditt konto om det har förekommit brott mot våra riktlinjer. En avslutning av ett konto kan dock innebära att vi för att uppfylla rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter måste spara uppgifter om exempelvis anställningstid. Behandlingen av personuppgifter att vara gällande så länge det är nödvändigt för att kunna utföra den tjänst du har begärt eller för vilket du gett oss ditt samtycke till.

StudentConsulting raderar personuppgifter i enlighet med vid var tid lämplig lagstiftning. StudentConsulting raderar eller avidentifierar personuppgifter när syftet för behandlingen av personuppgifterna inte längre gäller. Syftet med vår behandling av dina personuppgifter framgår mer noggrant nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Genom att godkänna dessa villkor samtycker du att StudentConsulting samlar in och i övrigt behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vad som anges nedan:

PERSONUPPGIFT

SYFTE

Namn

Att identifiera dig som kandidat i processen att finna ett passande jobb utifrån den profil du skapat på hemsidan.

E-postadress

Används för att kommunicera med dig och tillhandahålla information.

Telefonnummer

Används för att kommunicera med dig och tillhandahålla information.

Födelsedatum

Att identifiera dig som kandidat i processen att finna ett passande jobb utifrån den profil du skapat på hemsidan.

Sociala medier (Linkedin, Google+ & Facebook)

Används om du registrerat dig via någon av dessa kanaler.

 

Bostadskommun

Används för att kunna matcha dig som arbetssökande till rätt jobb.

Tidigare arbetslivserfarenhet

Sammanställning av dina olika anställningar för att matcha din profil och kompetens till sökta jobb.

Anställningstid

Anges för att styrka dina uppgifter om tidigare jobb.

Arbetsuppgifter

Anges för att bekräfta befattning och erfarenheter i rollen.

Referenser

Du ansvarar för att informera dina referenser om att de används som referens och att deras personuppgifter sparas i vår databas i det syftet.

Används för att styrka dina erfarenheter och kompetenser. Vi kan behöva inhämta känsliga personuppgifter, exempelvis uppgift om sjukfrånvaro.

Utbildningar

Används för att styrka dina erfarenheter och kompetenser.

Betyg/Intyg

Används för att styrka dina erfarenheter och kompetenser.

Foto

Används för att identifiera dig som arbetssökande.

Video-CV

Används för att kunna matcha dig som arbetssökande till rätt jobb och ge våra kunder en tydligare bild av dig som arbetssökande.

Testresultat

Används för att kunna matcha dig som arbetssökande till rätt jobb.

StudentConsulting avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter könstillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten utan ditt medgivande radera alla uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att:

  • Hantera din ansökan till ledigt jobb
  • Erbjuda dig jobb, relaterat till dina önskemål och dina kompetenser samt för att förse dig med personliga erbjudanden, information eller inbjudningar som vi anser är relevanta för dig via e-post, digitala och sociala medier.
  • Löpande kommunikation kring de jobb du sökt via StudentConsulting.

Med vem delar vi informationen?

De uppgifter som samlas in och i övrigt behandlas för ovanstående syften kan inhämtas såväl genom skriftliga förfaranden som genom inspelning av videomaterial eller på annat sätt. I samtycket godkänner du att samtliga insamlade personuppgifter kan komma att överföras till personuppgiftsbiträden som är kunder eller samarbetspartners/leverantörer till StudentConsulting.

  • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra kunder som anlitar StudentConsulting för att rekrytera eller hyra in personal.
  • Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när det krävs enligt lag, exempelvis Diskrimineringslagstiftningen eller till Datainspektionen.

StudentConsulting är personuppgiftsansvarig till de personuppgifter som insamlats. Vissa personuppgifter, exempelvis videoinspelningar samt övrig information som behövs för att identifiera dessa videoinspelningar, kan komma att överföras till kunder, lagras och i övrigt behandlas  av StudentConsultings personuppgiftsbiträden. StudentConsulting har genom avtal med dessa företag säkerställt att företagen följer gällande lagar och riktlinjer kring hantering av personuppgifter. Inom rekryteringsprocessen kan videoinspelning förekomma som ett komplement, du godkänner enligt denna samtyckeshandling att StudentConsulting har rätt att fritt disponera över dessa, inklusive att ändra däri. Med ändringar avser vi att vid behov korta ner materialet för att presentera kandidater till våra kunder på bästa sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt till vid ett tillfälle om året begära ut ett kostnadsfritt registerutdrag där du får besked om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig samt hur dessa behandlas hos oss på StudentConsulting. Önskar du att få ut ett registerutdrag fler gånger under ett och samma år så tar vi på StudentConsulting ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till StudentConsulting, Att: Ekonomiavdelningen, Box 5832, 102 48 Stockholm. Du behöver ange ditt personnummer samt till vilken adress eller e-postadress utdraget ska skickas till.

Du har även rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att dina uppgifter raderas från vår databas och vi kan inte längre förmedla jobberbjudanden, utbildningserbjudanden och karriärsservice till dig. Observera att det finns ett underlag till komplett radering, exempelvis om du sökt ett jobb genom oss på StudentConsulting så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i tjugofyra (24) månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

StudentConsulting
Box 5832
102 48 Stockholm

Dataskyddsombud
dpo@studentconsulting.com

Jag intygar härmed att jag har läst och förstått informationen i dessa villkor samtycker till att bolagen inom StudentConsultings koncern behandlar personuppgifter om mig i enlighet med vad som ovan sagts.

Läs vår integritetspolicy för anställda/arbetssökande om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+17 000

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

20 185

Läs mer